Ruth Prins

Universitair Docent & Programmadirecteur Security Studies - Universiteit Leiden

Ruth Prins publiceerde over de rol van Nederlandse burgemeesters in lokale veiligheidsnetwerken, geïntegreerd veiligheidsbeleid in Nederland, politiewerk in Europese metropolen en structuren voor crisisbeheer. In haar huidige onderzoeksprojecten richt Prins zich op burgemeesters die verschillende bedreigingen voor de openbare orde aanpakken, de nationale politie in Nederland, leiderschap en crisis, administratieve benaderingen van georganiseerde misdaad en agendavorming voor bestuur van openbare veiligheid

Alle publicaties van Ruth Prins
  • Over de doorwerking van dreiging
    Wie dacht dat het burgemeesterschap een saaie baan was, heeft het mis. Als onderzoeker ontmoet ik regelmatig burgemeesters en die vertellen mij de meest spannende verhalen: van op mysterieuze wijze verdwenen ambtsketens tot oprollen van drugsbendes. Het zijn soms Netflixwaardige scenario’s. Burgemeesters zijn vandaag de dag wellicht de meest zichtbare bestuurders die ook nog eens...
  • Het lokale bestuur is de aflopen tien jaar getransformeerd van toeschouwer tot samenwerkingspartner van politie en justitie in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Onder de noemer ‘bestuurlijke aanpak’ is een instrumentarium ontwikkeld ter preventie en verstoring van zware criminaliteit. Dit alles vanuit de overtuiging dat het gemeentebestuur over relevante informatie en interventiemogelijkheden beschikt. De lokale...
  • Een veilige keuze?
    Nederland is binnen Europa een van de weinige landen waar burgemeesters niet worden gekozen maar benoemd. Eens in de zoveel tijd laait de discussie rond de aanstellingswijze van onze burgemeesters op. Zo ook nu, en het blijft niet alleen bij woorden. In 2013 zette het parlement de eerste stap naar deconstitutionalisering van de kroonbenoeming van...
  • Lokaal versus nationaal
    De reorganisatie van het Nederlandse politiebestel ligt al jaren onder vuur. Een van de pijnpunten is het spanningsveld tussen een centraal georganiseerde politieorganisatie en de noodzaak politiewerk lokaal te verankeren. Het doemscenario is dat burgemeesters niet langer kunnen rekenen op voldoende politiecapaciteit om de lokale orde en veiligheid te handhaven. Dit als gevolg van keuzen...