Ruth Prins

Managing consultant bij Berenschot & research fellow Universiteit Leiden

Ruth Prins heeft vijftien jaar ervaring in onderzoek naar en advies over lokale veiligheidsvraagstukken. Ze is gepromoveerd in de bestuurskunde op een grootschalig onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse burgemeesters veiligheidsproblemen aanpakken. Tijdens haar academische loopbaan aan verschillende universiteiten specialiseerde ze zich in interdisciplinaire analyse van risico’s voor de veiligheid van gemeenten en inwoners. Ze is oprichter en voormalig directeur van de opleiding Security Studies, de eerste universitaire bachelor in veiligheid in Nederland. Met haar ervaring als strategisch adviseur veiligheid voor de gemeente Rotterdam is ze bedreven in adviseren met impact op de dagelijkse, bestuurlijke praktijk van lokale veiligheidszorg. Vanuit haar huidige rollen adviseert ze (lokale) overheden en samenwerkingspartners hoe met strategische en beleidsmatige opgaven rond veiligheid om te gaan.

Alle publicaties van Ruth Prins
 • De gemeentelijke verantwoordelijkheden voor veiligheid en dienstverlening zijn anno nu niet langer vrij van digitale dreiging, constateren Ruth Prins, Luuk Stadhouders en Lisa Verweij. Digitale dreigingen, hoe abstract dan ook, manifesteren zich juist op zeer concrete wijze in en rond het gemeentehuis. Het lokaal bestuur is daarmee op uitdagend en deels onontgonnen terrein beland. In...
 • Over de doorwerking van dreiging
  Wie dacht dat het burgemeesterschap een saaie baan was, heeft het mis. Als onderzoeker ontmoet ik regelmatig burgemeesters en die vertellen mij de meest spannende verhalen: van op mysterieuze wijze verdwenen ambtsketens tot oprollen van drugsbendes. Het zijn soms Netflixwaardige scenario’s. Burgemeesters zijn vandaag de dag wellicht de meest zichtbare bestuurders die ook nog eens...
 • Het lokale bestuur is de aflopen tien jaar getransformeerd van toeschouwer tot samenwerkingspartner van politie en justitie in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Onder de noemer ‘bestuurlijke aanpak’ is een instrumentarium ontwikkeld ter preventie en verstoring van zware criminaliteit. Dit alles vanuit de overtuiging dat het gemeentebestuur over relevante informatie en interventiemogelijkheden beschikt. De lokale...
 • Een veilige keuze?
  Nederland is binnen Europa een van de weinige landen waar burgemeesters niet worden gekozen maar benoemd. Eens in de zoveel tijd laait de discussie rond de aanstellingswijze van onze burgemeesters op. Zo ook nu, en het blijft niet alleen bij woorden. In 2013 zette het parlement de eerste stap naar deconstitutionalisering van de kroonbenoeming van...
 • Lokaal versus nationaal
  De reorganisatie van het Nederlandse politiebestel ligt al jaren onder vuur. Een van de pijnpunten is het spanningsveld tussen een centraal georganiseerde politieorganisatie en de noodzaak politiewerk lokaal te verankeren. Het doemscenario is dat burgemeesters niet langer kunnen rekenen op voldoende politiecapaciteit om de lokale orde en veiligheid te handhaven. Dit als gevolg van keuzen...