Ruth Prins

Bestuurskundige en universitair docent Universiteit Leiden – Campus Den Haag

Ruth Prins is bestuurskundige en als universitair docent verbonden aan de Universiteit Leiden – Campus Den Haag. Ruth doceert bachelor- en mastervakken in bestuurskunde en crisis and security management. Ze publiceerde over de rol van Nederlandse burgemeesters in lokale veiligheidsnetwerken, integraal veiligheidsbeleid, politiezorg in Europese steden en crisis management. In 2014 promoveerde Ruth aan de Erasmus Universiteit op een proefschrift getiteld “Safety first. How local processes of securitization have affected the position and role of Dutch mayors”. Haar huidige onderzoeksactiviteiten concentreren zich rond burgemeesters, nationale politie, lokaal leiderschap, crisis management en agendabepaling voor veiligheidsbeleid.

Alle publicaties van Ruth Prins