Zeger van der Wal

Hoogleraar bestuurskunde bij het Instituut Bestuurskunde

Zeger van der Wal is sinds 1 mei 2016 aangesteld als bijzonder hoogleraar Bestuurskunde bij het Instituut Bestuurskunde op de Ien Dales Leerstoel, ondersteund door het CAOP. Hij houdt zich bezig met de rollen, waarden en competenties van de publieke manager in een veranderende arbeidsomgeving. Ambtelijk vakmanschap en het belang van kernwaarden en integriteit hebben daarbij zijn bijzondere aandacht. Van der Wal (1977) studeerde in 2001 af in de Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na werkzaam geweest te zijn in de ambtenarij promoveerde hij in 2008 cum laude in de Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2012 is hij als hoofddocent, en sinds 2015 als onderzoeksdecaan verbonden aan de LKY school, National University of Singapore. Zeger is een veelgevraagd internationaal gastspreker, adviseur, docent en onderzoeker.

Alle publicaties van Zeger van der Wal