Zeger van der Wal

Hoogleraar bestuurskunde bij het Instituut Bestuurskunde

Zeger van der Wal is sinds 1 mei 2016 aangesteld als bijzonder hoogleraar Bestuurskunde bij het Instituut Bestuurskunde op de Ien Dales Leerstoel, ondersteund door het CAOP. Hij houdt zich bezig met de rollen, waarden en competenties van de publieke manager in een veranderende arbeidsomgeving. Ambtelijk vakmanschap en het belang van kernwaarden en integriteit hebben daarbij zijn bijzondere aandacht. Van der Wal (1977) studeerde in 2001 af in de Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na werkzaam geweest te zijn in de ambtenarij promoveerde hij in 2008 cum laude in de Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2012 is hij als hoofddocent, en sinds 2015 als onderzoeksdecaan verbonden aan de LKY school, National University of Singapore. Zeger is een veelgevraagd internationaal gastspreker, adviseur, docent en onderzoeker.

Alle publicaties van Zeger van der Wal
  • Anderhalve maand geleden overleed oud-topambtenaar Arthur Docters van Leeuwen. Bijzonder hoogleraar Bestuurskunde Zeger van der Wal las zijn memoires en deelt drie bestuurs- en veranderkundige lessen van deze publieke vernieuwer in hart en nieren. Wat een heerlijk boek voor een bestuurskundige. Echt smullen geblazen! Vooral ook omdat de tijdslijn eigenlijk parallel loopt met die van...
  • Vanwege het coronavirus bevindt ook de overheidsdienaar zich in een snel veranderende context. Welke vaardigheden en rolopvattingen heeft hij of zij nodig om de nieuwe opgaven te lijf te gaan? Diverse Europese leiders noemden de door het coronavirus ontstane situatie recentelijk de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. In korte tijd is een publiek gezondheidsvraagstuk...
  • Wat kunnen we leren van internationale vergelijkingen?
    Wat is goed bestuur? Een definitie daarvan is niet eenvoudig te geven. Definities bevatten onvermijdelijk kernwaarden waarvan sommige op gespannen voet staan met elkaar. Welke waarden we voorrang geven, verschilt met de tijd. Daarnaast bepaalt onze culturele achtergrond sterk hoe wij invulling geven aan goed bestuur. Is onze invulling niet te veel op westerse leest...
  • Pleidooi voor een internationaal vergelijkend debat met open vizier
    Wat is goed bestuur? Een definitie daarvan is niet eenvoudig te geven. Definities bevatten onvermijdelijk kernwaarden waarvan sommige op gespannen voet staan met elkaar. Welke waarden we voorrang geven, verschilt met de tijd. Daarnaast bepaalt onze culturele achtergrond sterk hoe wij invulling geven aan goed bestuur. Is onze invulling niet te veel op westerse leest...
  • Wat moet een overheidsmanager kennen en kunnen om in de 21ste eeuw effectief te opereren; om, kort gezegd, een ‘21ste-eeuwse overheidsmanager’ te worden? Dit artikel beantwoordt deze vraag op basis van een analyse van wetenschappelijke en praktijkliteratuur en jarenlange interactie met overheidsmanagers in onderwijs en onderzoek. Na een korte beschrijving van trends en ontwikkelingen in het publieke...