Strategisch beleid bij de lokale overheid

Er is een plan

Voordat de eerste huizen werden gebouwd en de eerste mensen kwamen, werd op 17 april 1972 in Almere de eerste boom geplant. Dat was op zichzelf al een strategische daad. Strategie is een abstract begrip, maar het planten van een boom is heel concreet. De gedachte achter het aanplanten van een bos, was dat de bomen de toekomstige bewoners beschutting zouden bieden[1]

Die eerste boom in Almere werd onderdeel van het eerste bos dat heel toepasselijk het Beginbos werd genoemd. Met het Beginbos werd letterlijk een start gemaakt met het project Almere. Hoofd van het projectbureau dat hier begin jaren zeventig mee aan de slag ging, was Dirk Frieling. Almere ontstond op de tekentafel en kreeg langzaam vorm. Er was geen blauwdruk, geen vastomlijnd plan. Hoe dat geweest moet zijn, wordt mooi verwoord in de volgende passages uit het gedicht Heb je een plan? van Frieling:

Er is een plan,
ik weet er niet het fijne van.
Zoals ik je ook niet vertellen kan,
wat precies en waar precies
en wie precies wanneer precies of hoe dat precies in
elkaar zit.
Maar wel weet ik dit,
er is een plan (…)
dus nu ter zake.
Er is een plan.
Ga dat nu maken.[2]

De manier waarop Frieling schrijft over een plan, is mijns inziens illustratief voor strategisch beleid binnen de (lokale) overheid. Er is een plan, maar dat plan is niet in beton gegoten. Dat plan is aan verandering onderhevig. Dat plan wordt beïnvloed door de politiek-bestuurlijke omgeving waarin het werd gemaakt. En die omgeving verandert, iedere 4 jaar weer. Dat plan dient bovendien het publiek belang. De wijze waarop inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven betrokken zijn bij het maken van een strategie voor hun stad is daarom interessant.

Nog geen 50 jaar na de eerste boom is Almere een stad; thuis van ruim 200.000 mensen. Het Beginbos is allang niet meer het enige bos. In een ander bos, het Cirkelbos, zijn de dichtregels van Frieling vereeuwigd op de berg Almere Boven.[3]

Er is nog steeds een plan; het zijn anderen die het nu maken.

Literatuur

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Femke Schaafsma
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*