Getagged met

Agile

  • Design Thinking, Lean en Agile versterken elkaar
    Design Thinking, Lean en Agile zijn belangrijke pijlers onder wendbaar werken. Ze worden veelal als aparte methodes gezien, maar dat zijn ze niet. De MOOC Wendbaar werken laat zien dat ze elkaar aanvullen en versterken. Bedenker van dit gedachtegoed is Clara Wiegel, coach Design Thinking, Lean en Agile bij gemeente Amsterdam: 'Aan elk van deze...
  • Het ziet er allemaal kinderlijk eenvoudig uit: Het Agility Booster Book. Een schrift met een ringband, een stel kaarten met symbolen en een aparte praktische inleiding over agile werken, zoals die door Agile Business Builders is ontwikkeld. Maar achter die schijnbare eenvoud schuilt een grote hoeveelheid kennis en ervaring die kan worden ingezet om bedrijven,...
  • Boekrecensie door Dave van Ooijen
    Een ‘agile’ overheid speelt met kortcyclische processen in op wensen van haar inwoners en werkt bij de levering van publieke diensten intensief samen met bedrijven, inwoners en het maatschappelijke middenveld. Ze creëert ruimte, werkt in netwerken van multidisciplinaire teams aan alternatieven, stuurt bij en streeft tegelijkertijd naar kostenverlaging en kwaliteitsverhoging van diensten. Voor wie geïnteresseerd...