Getagged met

Arbeidsmarkt

 • Ontslagbescherming is een verworvenheid in ons arbeidsbestel waar we terecht blij mee kunnen zijn. Het beschermt werknemers immers tegen het risico van willekeur. Maar tegelijkertijd is het de vraag of het huidige systeem van ontslagbescherming niet te rigide is en een gezonde mobiliteit op de arbeidsmarkt in de weg staat, stelt Jan Soons. Welk onheil...
 • De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen, ook in de eigen organisatie. Daar heeft iedereen baat bij, zeggen Ronald Barendse en Dennis Benedictus, maar helaas gaat het niet vanzelf. 'In plaats van steeds te legitimeren waarom het niet kan, moet je het gewoon doen. En als je hulp nodig hebt, bel...
 • We werken hard, maar de vraag is: waarom?
  Tal van mensen werken hard. Maar waarom eigenlijk? Zouden we niet gewoon toekunnen met vijftien uur? In het essay Waarom werken we zo hard? Op weg naar een economie van de vreugde legt Govert Buijs, hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, op een simpele en doeltreffende manier uit waar het idee...
 • Google is, samen met Facebook, pionier als het gaat om het ontdekken van kunstmatige intelligentie. Netflix, TomTom, Booking.com en Spotify volgen snel. In de komende jaren zal artificiële intelligentie in zo goed als elk facet van een onderneming of een overheidsinstelling opduiken. Of het nu gaat over de ontwikkeling van producten en diensten, procesoptimalisatie, personeelsbeleid...
 • In het boek Waardevol werkloos. Maatschappelijke gevolgen van digitalisering, robotisering en artificiële intelligentie schetst econoom Geert Janssens vier toekomstscenario’s voor de arbeidsmarkt. Een scherp en realistisch beeld van de bedreigingen en kansen die de vierde industriële revolutie biedt, stelt Dave van Ooijen. Wat is er nodig voor een goede match tussen vaardigheden en digitale competenties?...
 • Mensen die willen begrijpen wat zich momenteel in onze economie afspeelt doen er goed aan om het boek De winnaarseconomie van Koen De Leus te gaan lezen. Niet alleen beschrijft De Leus hoe de economie door technologische ontwikkelingen radicaal aan het veranderen is, ook brengt hij de winnaars en verliezers van de digitale revolutie goed...
 • Op 16 oktober aanstaande vindt in Nieuwspoort een discussie plaats over een voorstel van het Netwerk voor Politieke Innovatie (NPI) over onderzoek naar het onvoorwaardelijk basisinkomen. De inzet van het NPI is: een betere discussie over onderwerpen rond het basisinkomen.  De wetenschap is tenslotte de basis van de vooruitgang. De onderwerpen waarop die vooruitgang moet...
 • Over de toekomst van arbeidsverhoudingen
  De uit de vorige eeuw bestaande overleginstituties van ‘de polder’ lijken  nauwelijks nog in staat om de vernieuwingen in de economie bij te benen. Als gevolg daarvan heeft de flexibilisering van arbeid enorme proporties aangenomen. Hebben de klassieke vakbonden en de bestaande overlegstructuren in de polder hun langste tijd gehad? Of is er voor de...
 • Een tijdje terug werd door Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg, samen met een groot aantal hoogleraren, een 'open brief' gepubliceerd met de titel: 'Politieke visie dringend nodig om robotisering in goede banen te leiden'. Volgens de 'open brief' gaan de technologische ontwikkelingen op het gebied van robotica op dit moment zo snel...
 • SER-advies
  De overheid en onderwijsinstellingen moeten meer maatwerk organiseren in het onderwijsaanbod voor volwassenen. Dat aanbod moet beter aansluiten bij de situatie van werkenden. Dat is de kern van het advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan: een advies over postinitieel leren dat de SER onlangs heeft uitgebracht aan minister Bussemaker van OCW. De inhoudelijke aansluiting bij...
 • ‘We moeten het samen doen: rijk met sociale partners’
  De Nederlandse arbeidsmarkt verandert in razend tempo. Technologische innovatie, globalisering en verregaande flexibilisering zorgen voor dynamiek maar ook voor onrust. Arbeid moet anders worden georganiseerd, daar is iedereen het over eens. Maar de vraag is hoe? In ieder geval moet zekerheid gekoppeld worden aan mensen en niet aan contractvormen. En ook de sectorale indeling van...
 • WRR: moderne organisatie van arbeid vraagt garanties voor werknemers
  De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert en hybridiseert in toenemende mate. Dit biedt kansen maar er zijn ook zorgen voor de lange termijn. Het is van belang om de organisatie van arbeid aan te passen aan de economie en samenleving die we wensen, en in dat kader flexibel werkenden de nodige zekerheden te bieden. Dat staat in...
 • Ict ondersteunt juist vakmanschap
  Binnen de Belastingdienst is er enthousiasme én bezorgdheid over de grote automatiseringsslag die de dienst aan het maken is. Zo is er vrees dat de uitgebreide toepassing van ict een bedreiging vormt voor het ambtelijk vakmanschap. Ten onrechte, vindt belastinginspecteur Adri Sprokholt: ‘Automatisering kan juist bijdragen aan het werken met je Fingerspitzengefühl. Dat heb je...