Getagged met

Human capital

  • Directeur Flex Sicco Louw: 'ik vind het een prachtig concept'
    Een wendbare organisatie die op inhoud en capaciteit kan inspelen op actuele opgaven. Dat is, kort gezegd, het uitgangspunt van Nieuw BZK, het vorig jaar gereorganiseerde ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Om dat doel te realiseren, is een nieuwe structurele directie opgericht: BZK Flex. Vanuit Flex werken gekwalificeerde medewerkers in programma’s en projecten...
  • Communicatie is de sleutel tot duurzame verandering. Maar tegenwoordig zijn organisaties nog steeds afhankelijk van beperkte manieren van communicatie die niet met de tijd zijn meegegaan (vergaderingen, workshops, bi-lateraal overleg). Er is behoefte aan interne communicatie die is ontworpen om aan de communicatiebehoeften van een organisatie te voldoen. Hoe kan een online omgeving helpen om...