Getagged met

IPO

  • Digitaal bewuste en bekwame provincies hebben digitaal vaardige werknemers nodig. Innovatief omgaan met digitalisering en data vergt niet alleen extra kennis, maar ook een andere houding. ‘Maak niet te veel papier vies, maar ga gewoon aan de slag met innovaties.’ Wil je als provincie innovatief te werk gaan, dan is het belangrijk dat je de...
  • Met de Interprovinciale Digitale Agenda creëren provincies bewustzijn bij de eigen werknemers en kunnen zij groeien in hun rol als informatiemakelaar. ‘Alles wat wij produceren aan informatie, behoort de burger toe.’ In Groningen weet men als geen ander dat data essentieel zijn om maatschappelijke vraagstukken te op te lossen. ‘Toen eind 2012 de aardbevingen begonnen,...
  • De Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) kan alleen succesvol zijn als ook de digitale randvoorwaarden goed geregeld zijn. Door interne processen en bedrijfsvoering beter op elkaar af te stemmen, krijgen de provincies samen één gezicht. Ook maakt samen digitaal optrekken het prominente werk van de provincies beter zichtbaar. Als je een vergunning aanvraagt bij de provincie...
  • Een belangrijke ambitie van de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) is om digitalisering in te zetten voor maatschappelijke opgaven. Geen enkel vraagstuk kan zonder digitalisering, maar het moet wel op de juiste manier worden gebruikt. De coronacrisis laat zien dat data cruciaal is. En dat is voordelig, zegt Marcel Thaens, Chief Information Officer bij de provincie...
  • Met de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) bundelen provincies de krachten om digitalisering in te zetten voor de publieke zaak. Bij vrijwel elk maatschappelijk vraagstuk kan digitalisering hulp bieden, en de provincie is bij uitstek het bestuursorgaan om dit vorm te geven, zeggen Marcel van Bijnen en Jan van Ginkel. Of het nu gaat om mobiliteit,...
  • Over vernieuwing van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen
    Sinds 2003 kennen we de Code Interbestuurlijke Verhoudingen, bij sommigen goed bekend en gehanteerd, bij velen nauwelijks bekend. Momenteel overwegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg, (IPO) de Unie van Waterschappen en de rijksoverheid de Code te vernieuwen. Dat is hoog tijd, aldus Jan van Ginkel, maar gemakkelijker gezegd dan gedaan. De Code...