Getagged met

NSOB

  • Wat doen we met de ruimte in Nederland en wie gaat er eigenlijk over de ruimte? Nederlandse bestuurders en politici hebben veel ambities die allemaal beslag leggen op de ruimte. Zo zijn er enerzijds ingrijpende transities als de energietransitie, de uitvoering van het klimaatakkoord, klimaatadaptatie, de omslag naar kringlooplandbouw en het deltaplan biodiversiteit. Anderzijds zijn...
  • In dit essay reflecteren Myrthe van Delden, Paul Frissen, Jorgen Schram en Mark van Twist op de rol van de provincie bij de aanpak van ondermijning. De aanpak van georganiseerde criminaliteit was lange tijd een kwestie die met name de aandacht trok in grote steden en in enkele (grens)regio’s, bijvoorbeeld in Brabant. Dat is niet...
  • Uri Rosenthal is een bestuurskundige bij uitstek: wetenschapper, consultant en bewindspersoon in één. Hij verenigt in zijn persoon en in zijn carrière drie perspectieven op maatschappelijke vraagstukken en is daarmee een metafoor voor de bestuurskunde. Op 1 juli organiseren de Vereniging voor Bestuurskunde en de NSOB een Zomeravond met Uri Rosenthal. De avond staat in het teken van...
  • Wintercursus NSOB
    Ambtelijk vakmanschap roept warme beelden op van in tradities geworteld handwerk, uitgevoerd door authentieke vakmensen. Tegelijkertijd is de Nederlandse maatschappij en daarmee het openbaar bestuur aan voortdurende veranderingen onderhevig. Die veranderingskrachten werken constant in op de rol van de ambtenaar en de eisen die aan zijn werk worden gesteld. Dienen & beïnvloeden, het dit voorjaar...
  • Over ambtelijk vakmanschap
    Denken over doen, lijkt vanzelfsprekender dan het in de alledaagse praktijk van het openbaar bestuur is. De reflexive practioner (Schön) is, ook in het openbaar bestuur, eerder uitzondering dan regel. Werkdruk en de waan van de dag maken het vaak ook moeilijk om tijd te vinden voor afstandelijke reflectie op eigen en andermans handelen. Toch...
  • Veel overheidsorganisaties geven vandaag de dag aan dat ze opgavegericht willen werken. Ze bedoelen daarmee dat ze niet de vastgestelde taak en de daaraan gekoppelde taakorganisatie centraal willen stellen, maar dat ze vanuit de maatschappelijke organisatie willen werken, organiseren en sturen. Daarbij hangt wat ze doen en hoe ze zich inrichten af van wat de...