Getagged met

NSOB

 • Hoe het strategiseren in de praktijk van Justitie en Veiligheid vorm krijgt
  Wat als strategie of strategisch is aan te merken, is voor discussie vatbaar. De beelden over strategie binnen het openbaar bestuur zijn divers en variëren van heel positief tot heel negatief. Een goed gesprek voeren over strategie valt dan ook niet mee. In dit essay gaan we op zoek naar hoe strategie binnen de context...
 • Noord-Brabants erfgoed: een verhaal van stille sturing
  Wat erfgoed is staat niet in de sterren geschreven. Wat het is, is wat de provincie zegt dat het is. Daarmee is het bij uitstek politiek, preciezer nog: cultuurpolitiek. Deze politieke definitie is bepalend voor de wijze waarop de provincie sturing van het erfgoeddomein vormgeeft.   In Nederland is cultuurpolitiek echter een weinig gehanteerde term....
 • Wat doen we met de ruimte in Nederland en wie gaat er eigenlijk over de ruimte? Nederlandse bestuurders en politici hebben veel ambities die allemaal beslag leggen op de ruimte. Zo zijn er enerzijds ingrijpende transities als de energietransitie, de uitvoering van het klimaatakkoord, klimaatadaptatie, de omslag naar kringlooplandbouw en het deltaplan biodiversiteit. Anderzijds zijn...
 • In dit essay reflecteren Myrthe van Delden, Paul Frissen, Jorgen Schram en Mark van Twist op de rol van de provincie bij de aanpak van ondermijning. De aanpak van georganiseerde criminaliteit was lange tijd een kwestie die met name de aandacht trok in grote steden en in enkele (grens)regio’s, bijvoorbeeld in Brabant. Dat is niet...
 • Uri Rosenthal is een bestuurskundige bij uitstek: wetenschapper, consultant en bewindspersoon in één. Hij verenigt in zijn persoon en in zijn carrière drie perspectieven op maatschappelijke vraagstukken en is daarmee een metafoor voor de bestuurskunde. Op 1 juli organiseren de Vereniging voor Bestuurskunde en de NSOB een Zomeravond met Uri Rosenthal. De avond staat in het teken van...
 • Wintercursus NSOB
  Ambtelijk vakmanschap roept warme beelden op van in tradities geworteld handwerk, uitgevoerd door authentieke vakmensen. Tegelijkertijd is de Nederlandse maatschappij en daarmee het openbaar bestuur aan voortdurende veranderingen onderhevig. Die veranderingskrachten werken constant in op de rol van de ambtenaar en de eisen die aan zijn werk worden gesteld. Dienen & beïnvloeden, het dit voorjaar...
 • Over ambtelijk vakmanschap
  Denken over doen, lijkt vanzelfsprekender dan het in de alledaagse praktijk van het openbaar bestuur is. De reflexive practioner (Schön) is, ook in het openbaar bestuur, eerder uitzondering dan regel. Werkdruk en de waan van de dag maken het vaak ook moeilijk om tijd te vinden voor afstandelijke reflectie op eigen en andermans handelen. Toch...
 • Veel overheidsorganisaties geven vandaag de dag aan dat ze opgavegericht willen werken. Ze bedoelen daarmee dat ze niet de vastgestelde taak en de daaraan gekoppelde taakorganisatie centraal willen stellen, maar dat ze vanuit de maatschappelijke organisatie willen werken, organiseren en sturen. Daarbij hangt wat ze doen en hoe ze zich inrichten af van wat de...