Getagged met

Overheidstaken

  • Online tentoonstelling
    Het debat over de verzelfstandiging van overheidstaken kent een lange geschiedenis, van een uitbreiding van het aantal zelfstandige bestuursorganen (zbo) tot het inkaderen van bevoegdheden via wet- en regelgeving. Wat kunnen we leren van de pogingen die de afgelopen 30 jaar zijn gedaan om verzelfstandiging goed te regelen? De online tentoonstelling Verzelfstandiging van overheidstaken: organisaties op...