Boudewijn Steur

Programmamanager Versterking Democratie en Bestuur, BZK

Boudewijn Steur is historicus en werkzaam als programmamanager Versterking Democratie en Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij houdt zich daar vooral bezig met het functioneren van de democratie en het openbaar bestuur. Daarnaast heeft hij zitting in de Rekenkamercommissie Zaltbommel, de Rekenkamercommissie IJsselstein en de Referendumcommissie Capelle a/d IJssel. Hij schrijft regelmatig artikelen en columns over de relatie tussen historische gebeurtenissen en actuele ontwikkelingen. Hij schrijft zijn bijdragen op persoonlijke titel.

Alle publicaties van Boudewijn Steur
 • Traditiegetrouw analyseert Boudewijn Steur ook dit jaar de nieuwjaarstoespraken van burgemeesters en commissarissen van de Koning. Door het coronavirus veranderde niet alleen de vorm van de toespraken, maar ook de inhoud: de nadruk lag in toespraken voornamelijk op het virus. Het is traditie: aan het begin van ieder jaar houden burgemeesters en Commissarissen van de...
 • Analyse van de nieuwjaarstoespraken van burgemeesters en commissarissen van de Koning, deel 2
  Van de bevingen in Groningen tot een eventueel vuurwerkverbod: zoals ieder jaar bespraken commissarissen van de Koning en burgemeesters in hun nieuwjaarstoespraken de in hun ogen actuele thema’s van deze tijd. Historicus en en programmamanager Versterking Democratie en Bestuur (BZK) Boudewijn Steur analyseert een aantal toespraken en benoemt trends en opvallende zaken, met vandaag aandacht...
 • Analyse van de nieuwjaarstoespraken van burgemeesters en commissarissen van de Koning, deel 1
  Van de fundamenten van de democratie tot 75 jaar vrede en regionale samenwerking: zoals ieder jaar bespraken commissarissen van de Koning en burgemeesters in hun nieuwjaarstoespraken de in hun ogen actuele thema’s van deze tijd. Historicus en programmamanager Versterking Democratie en Bestuur (BZK) Boudewijn Steur analyseert een aantal toespraken en benoemt trends en opvallende zaken,...
 • Ga voor inwoners staan, bied een luisterend oor bieden en begrijp de zorgen
  Ik kan mij er nauwelijks een voorstelling van maken: getroffen worden door een aardbeving, dat mijn huis daardoor (ernstig) beschadigd raakt en dat ik vervolgens door de overheid van het kastje naar de muur word gestuurd om gecompenseerd te worden voor de kosten. Dat ik al maanden – en soms zelfs jaren – aan het...
 • Deel 2
  De nieuwjaarstoespraken van commissarissen van de Koning en burgemeesters brengen niet alleen de beste wensen voor het nieuwe jaar over. Ze dienen ook als instrument voor politieke agendering. Historicus Boudewijn Steur maakte een analyse van de onderwerpen die aan bod komen. In het tweede deel van deze analyse aandacht voor thema's als regionale samenwerking, het klimaat...
 • Deel 1
  De nieuwjaarstoespraken van commissarissen van de Koning en burgemeesters brengen niet alleen de beste wensen voor het nieuwe jaar over. Ze dienen ook als instrument voor politieke agendering. Historicus Boudewijn Steur maakte een analyse van de onderwerpen die aan bod komen. In het eerste deel van deze analyse: de samenleving, democratie en verkiezingen. Dames en...
 • Deel 2
  Graag wil ik toosten op het nieuwe jaar. Dit of woorden van gelijke strekking vormen de afsluitende woorden van de traditionele nieuwjaarstoespraken van commissarissen van de Koning of burgemeesters. In hun toespraken wensen zij inwoners het beste voor het nieuwe jaar toe, maar dat is zeker niet het enige. Nieuwjaarstoespraken dienen ook uitdrukkelijk als instrument...
 • Deel 1
  Graag wil ik toosten op het nieuwe jaar. Dit of woorden van gelijke strekking vormen de afsluitende woorden van de traditionele nieuwjaarstoespraken van commissarissen van de Koning of burgemeesters. In hun toespraken wensen zij inwoners het beste voor het nieuwe jaar toe, maar dat is zeker niet het enige. Nieuwjaarstoespraken dienen ook uitdrukkelijk als instrument...
 • De invloed van House of Cards op onze politieke opvattingen
  Televisieseries als House of Cards beïnvloeden onze beelden van het functioneren van de politiek en van politici. House of Cards toont een uiterst cynisch kijkje in de handel en wandel van Amerikaanse politici, maar dat is niet per se onrealistisch. Op 22 februari 2016 was de straat naar de Smithsonian Gallery of Portraits in Washington...
 • Tien jaar Staat van het bestuur
  Vorige week werd de trendreportage Staat van het bestuur gepresenteerd (zie ook Lokale focus en schaalvergroting). Dit jaar viert deze tweejaarlijkse publicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn tienjarige jubileum. Een mooie gelegenheid om terug te blikken op wat er in de afgelopen tien jaar allemaal veranderd is. In dit artikel wil Boudewijn...