Frank van Ommeren

Hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de VU

Frank van Ommeren is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Voorheen was hij (coördinerend) raadadviseur bij de Directie Wetgeving van het ministerie van Justitie. Van Ommeren richt zich in zijn onderzoek op de verhouding tussen recht, regulering en governance.

Alle publicaties van Frank van Ommeren