Jan van Ginkel

Loco-provinciesecretaris Zuid-Holland

Jan van Ginkel is sinds 1 september 2017 loco-provinciesecretaris en concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland. Daarvoor was hij gemeentesecretaris/algemeen directeur van Zaanstad en Schiedam. Vanuit zijn ervaring in het bedrijfsleven en bij de overheid zet hij vol in op het gezamenlijk zoeken naar het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Van Ginkel heeft een passie voor innovatie en leren.

Alle publicaties van Jan van Ginkel
 • De overheid is inmiddels digitaal volwassen geworden, maar we moeten niet in zelfgenoegzaamheid blijven voortsudderen, zegt Jan van Ginkel. Digitalisering binnen de overheid heeft dringend een visie nodig die aansluit op wat werkelijk gaande is. Platform O bestaat 5 jaar! Ter ere van dit lustrum blikken wij in samenwerking met onze vaste auteurs terug en...
 • Een uitdaging aangaan, doe je door een helder doel te formuleren. Is er echter sprake van een complex vraagstuk, dan kun je zo’n aanpak wel vergeten. Niet het doel maar de weg is dan essentieel. Maar bij transities helpt zelfs een snufje Taoïsme niet meer. Transities 'manage' je door te sturen op - alleen maar...
 • Over de renaissance van het sociaal domein
  Gebruik de term ‘sociaal domein’ en de rampspoed golft je tegemoet. Breed is er sprake van oplopende tekorten in de jeugdzorg, in gemeenten wordt in alle heftigheid de discussie gevoerd of ook het ruimtelijk-economisch domein moet meebetalen aan de zorg, en het kabinet kijkt vooralsnog een andere kant op. Er ontstaan zelfs ‘weigergemeenten’ die niet...
 • Over vernieuwing van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen
  Sinds 2003 kennen we de Code Interbestuurlijke Verhoudingen, bij sommigen goed bekend en gehanteerd, bij velen nauwelijks bekend. Momenteel overwegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg, (IPO) de Unie van Waterschappen en de rijksoverheid de Code te vernieuwen. Dat is hoog tijd, aldus Jan van Ginkel, maar gemakkelijker gezegd dan gedaan. De Code...
 • Open data vormen de voorwaarde én motor voor digitale transformatie. Maar de argumentatie voor het gebruik van deze data is nog te veel op de bestaande logica van de overheid zelf gericht, stelt Jan van Ginkel. Haal de kaasstolp weg uit Den Haag en politiek en samenleving zullen beiden vitaliseren, luidt zijn devies. De biologie...
 • Dat de overheid geen bedrijf is, hoeft geen betoog. Maar het laat onverlet dat ook de publieke sector wel degelijk de digitale transformatie zal moeten doormaken. Omwille van relevantiebehoud, omwille van de aansluiting op inwoners en andere partners. Maar vooral omwille van realisatie. De zingeving voor de digitale transformatie van de overheid is namelijk gelegen...
 • De samenleving verandert. En dus verandert de overheid mee. Maar gaat dat eigenlijk wel snel genoeg? Nee, zegt Jan van Ginkel. Over de winkelhaak van transformeren en ambtenaren in spagaat. We vragen nogal wat van ambtenaren tegenwoordig. Niet alleen moedigen we ze aan om zich in het horizontale vlak, in en met de samenleving, te...
 • Reactie op BDO-rapport Het uur van de waarheid...
  Alsof je in de spiegel kijkt en je haar niet goed zit. En je ook geen kammetje in de buurt hebt. Zo verging het me bij het lezen van de studie van BDO over de verandercapaciteit van gemeenten. In het BDO-rapport Het uur van de waarheid... wordt verslag gedaan van hun onderzoek naar de mate...
 • Over het rapport Maak waar!
  Soms heb je van die blije dagen. Voor mij was het zo'n dag toen op 18 april jongstleden het rapport Maak waar! van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid uitkwam. Alleen de naam van de studiegroep is al gelijk raak. Niet overheid en i-samenleving, maar andersom; de goede volgorde dus! In het rapport wordt de urgentie...
 • Stel dat je een gemeentelijke organisatie van de grond af mocht opbouwen. Hoe zou die er dan uitzien? Dat is de +1-gemeente. Een organisatie die past bij deze tijd en is voorbereid op de toekomst, met een klantgedreven dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering die optimaal gebruikmaken van digitale mogelijkheden. Waar de menselijke maat leidend is. Een...