Patrick Spigt

Directeur Dienstverlening en Bedrijfsvoering bij de gemeente Katwijk

Patrick Spigt is Directeur Dienstverlening en bedrijfsvoering bij de gemeente Katwijk en bestuurslid FAMO.

Alle publicaties van Patrick Spigt
  • Het is zover. Eindelijk komt er aandacht voor de wijze waarop de centrale overheid samenwerkt met de decentrale overheid, constateert Patrick Spigt. En dat is hard nodig, want we hebben onszelf door wildgroei in de verdeling van decentrale overheidstaken flink in de problemen gebracht. Of zoals professor Elzinga (Staatsrecht) het verwoordt in Naar nieuwe vormen...
  • Voor grote (overheids-)organisaties zal het jaar 2022 de boeken in gaan als het jaar met de oververhitte arbeidsmarkt en de hoge werkdruk. Er zijn wachtrijen op Schiphol, er zijn grote problemen in de hulpverlening en zelfs Kamerleden zijn overwerkt, ziet Patrick Spigt. Dat oplossen begint met de vraag wat onze overheid kan zijn. De reactie...
  • Jullie kennen de slogan wel: van A naar B (Beter). Hoewel hij persoonlijk ervaart dat onze wegen inmiddels tot de beste van Europa behoren, krijgt Patrick Spigt het gevoel dat we bij een aantal grote opgaven nog te veel spookrijden. Bewust en onbewust worden stappen overgeslagen, werken we met sterk verouderde scenario’s of worden we...
  • Zo vlak voor de zomer zijn de coalities in gemeenten weer gevormd. De democratie is wederom de winnaar. Dit in tegenstelling tot veel andere plekken op onze wereld. Maar ook onze politiek van logica en rationaliteit staat altijd onder druk (Hamilton). Er is altijd een risico van een uitbraak van het irrationele. Op heel veel...
  • In een wereld vol met egoïsten, is het bijna onvoorstelbaar dat coöperatie de enige weg is naar succes. Waarom zou je daarin investeren als individu, als organisatie of als land? Valsspelen, macht, barrières opwerpen, grenzen stellen en soms oorlog voeren levert toch veel meer op? Dat kan zeker onder bepaalde omstandigheden en voor de korte...
  • Wie weet dat de Nederlandse econoom Albert Winsemius medio 20ste eeuw één van de grondleggers is geweest van onze huidige welvaart? Ik niet! Maar gelukkig Frans Stoelinga wel, die promoveerde op zijn leven en werk en daar een boek over schreef. Startpunt van de pragmatische calvinist Winsemius was om welvaart te creëren, voor hemzelf, voor Nederland...
  • Het jaar 2021 zit er bijna op. Een jaar van grote complexe opgaven, die niet gemakkelijk oplosbaar zijn. Of zoals Ben van de Burg het enkele weken geleden op BNR nieuwsradio zo treffend zei: 'We hebben nu een lockdown nodig om de files terug te dringen.' Hoe cynisch deze boodschap ook is, het laat zien...
  • De Toeslagenaffaire heeft duidelijk laten zien hoe het niet moet bij de overheid. Maar hoe moet het dan wel? Volgens Patrick Spigt schuilt het antwoord in meer reflectie, versimpeling van het werk en last but not least: een cultuuromslag bij de overheid. In het boek Zo hadden we het niet bedoeld wordt op een boeiende...
  • Gericht digitaliseren en automatiseren hebben enorme potentie. Met intelligente automatisering wordt de gehele maatschappij efficiënter en effectiever, verwacht Patrick Spigt. Gelukkig zetten de meeste publieke organisaties inmiddels snel stappen naar een digitale toekomst. De urgentie is namelijk groot voor het behoud van de continuïteit van onze systemen, om financieel gezond te blijven en ons takenpakket...
  • In de huidige crisis is te weinig aandacht voor onze mentale beperkingen, het maken van gerichte keuzes en het vooruitkijken met elkaar, vindt Patrick Spigt. De overheid moet daar oog voor hebben en het voortouw nemen om elkaar meer te beschermen. Als ik dit najaar moet visualiseren met een schilderij dan kies ik voor De...