Patrick Spigt

Afdelingsmanager Informatievoorziening gemeente Haarlem

Alle publicaties van Patrick Spigt
  • In de huidige crisis is te weinig aandacht voor onze mentale beperkingen, het maken van gerichte keuzes en het vooruitkijken met elkaar, vindt Patrick Spigt. De overheid moet daar oog voor hebben en het voortouw nemen om elkaar meer te beschermen. Als ik dit najaar moet visualiseren met een schilderij dan kies ik voor De...
  • De crises van de afgelopen jaren hebben gezorgd voor een wereldwijde inflatie op de ontwikkeling van onze identiteit. Hoewel er in Nederland nog vertrouwen is in de samenleving, is het van groot belang dat we opnieuw kijken naar het maatschappelijk contract, zodat we een samenleving hebben waarin iedereen zijn eigen identiteit mag hebben. Heeft u...
  • In de coronacrisis worden we geconfronteerd met verschillende duivelse dilemma’s, ziet Patrick Spigt. Maar als we digitale informatiestromen beter op waarde schatten, goed samenwerken en kritische vragen blijven stellen, kunnen we beter voorbereid de volgende fase van de coronacrisis tegemoet treden. Met de uitbraak van het coronavirus staat de overheid voor een ongekend complexe opgave....
  • De wereld om ons heen verandert snel door software, AI, robots en digitale (data)platformen. Voor onze samenleving ontstaan dan al snel filosofische en ethische vragen. Wie mag welke data hebben? Hoe goed moet de robot zijn? Mag hij evenveel fouten maken als de mens of moet het beter? En zo ja, hoeveel beter dan? En...
  • We leven nu in een snel veranderend informatietijdperk waarin ons werk fundamenteel verandert. Martijn Aslander laat in zijn nieuwe documentaire Kenniswerk goed zien welke opgave wij hebben in de werkende samenleving. De gevolgen zijn ook voor de overheid enorm. Digitalisering, automatisering en datasturing roept om een aanpassing van het werk en hoe we ons werk...
  • In de eenentwintigste eeuw is er naast onze fysieke leefwereld een grenzeloze online wereld ontstaan. Met het grootste gemak kunnen we tegenwoordig alles snel en overal ter wereld 24/7 zelf regelen. De gevolgen voor de fysieke wereld zijn groot. Software en innovatieve businessmodellen eten hele sectoren op. Naast bewondering en onbekendheid ontstaat er de laatste...
  • Als voormalig controller en jurist jeuken mijn handen zo vlak voor de zomervakantie. Op veel plekken in gemeenteland zie ik dat er anticyclisch moet worden bezuinigd door verkeerde financiële prikkels. Zonder u al te veel te vermoeien met de complexe financiële wereld, noem ik drie simpele voorbeelden waar dit voornamelijk door komt. Het rijk heeft...
  • Heeft u dat de laatste tijd ook vaak? Overleggen waarin goed bedoelende collega’s uitsluitend informatie naar elkaar zenden, niet echt naar elkaar luisteren en elkaar niet helpen naar een gedragen resultaat? Ik wel, erger nog ik werk er vaak zelf aan mee! Ik ben te druk, haak af, laat het lopen, trek het gesprek naar...
  • Het doel van de Omgevingswet is simpel. Betere dienstverlening, minder regels en minder complexiteit. Wie is daar nou tegen? Echter, de opgave is groot en complex. Ik zie het filmpje van Monty Pythons 100 meter voor mensen zonder richtingsgevoel al weer op mijn netvlies verschijnen. In deze column licht ik kort 3 aspecten uit, die belangrijk...