Meike Bokhorst

Projectleider armoede Nationale ombudsman

Dr. A.M. Bokhorst is senior wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en projectleider armoede bij de Nationale ombudsman. Zij is betrokken bij WRR-publicaties over toezicht, semipubliek bestuur en migratiediversiteit. Daarnaast is ze senior-onderzoeker bij de Universiteit Utrecht op gebied van toezicht en bestuur. Eerder werkte ze bij de Algemene Rekenkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie.

Alle publicaties van Meike Bokhorst
 • Kleine zelfstandigen zullen door de coronacrisis meer aanspraak doen op schuldhulpverlening, maar ondervinden knelpunten bij de toegang ertoe. De Nationale ombudsman opende een meldpunt en constateerde vier obstakels. Aan gemeenten de taak maatwerk te ontwikkelen. Veel zelfstandige ondernemers zitten in de knel door de coronacrisis en de daaropvolgende lockdowns. De overheid heeft het afgelopen anderhalf...
 • Naar meervoudige indelingen van herkomstgroepen
  Het is tijd om afscheid te nemen van de standaardindeling ‘westers/niet-westers’ bij onderzoek naar personen met een migratieachtergrond. Dit onderscheid is wetenschappelijk niet onderbouwd en steeds minder informatief, betogen Mark Bovens, Roel Jennissen, Meike Bokhorst en Godfried Engbersen. Het label ‘niet-westers’ roept bovendien negatieve associaties op. Het gebruik van het herkomstland van personen in onderzoek...
 • Hoe kom je als buitenpromovendus te midden van de ambtelijke hectiek tot intellectuele verdieping en hoe zorg je ervoor dat je proefschrift je loopbaan vleugels geeft? Meike Bokhorst en Pauline Westerman schreven er het boek Promoveren als bijbaan over. Steeds meer rijksambtenaren ambiëren een academische schaduwcarrière. Zij zetten zich aan het schrijven van een academisch...
 • Vanuit de politiek en de maatschappij klinkt al jaren een roep om betere publieke verantwoording in de onderwijssector, die meer inzicht dient te bieden in de prestaties en de besteding van publieke middelen. Onderwijsinstellingen onderschrijven het nut en de noodzaak daarvan, maar ondervinden barrières die het tempo remmen waarin verbetering plaatsvindt. In februari 2021 kondigde...
 • Bij prestigeprojecten speelt bestuurlijke manie een grote rol, stellen Wouter Jan Verheul en Meike Bokhorst. Dit leidt tot hoge kostenoverschrijdingen en tegenvallende opbrengsten. Wat zijn de symptomen en gedragsmechanismen van bestuurlijke manie bij prestigeprojecten en hoe zijn die te beteugelen? Prestigeprojecten bieden veel inzicht in de werking van het openbaar bestuur. Vooral prestigieuze stadsprojecten kunnen...
 • Voor de steeds groter en diverser wordende groepen immigranten die naar Nederland komen is de gemeente de plaats van aankomst. Gemeenten staan voor de taak om de grote verscheidenheid aan nieuwkomers wegwijs te maken, maar huidig beleid houdt nog te weinig rekening met de grote verscheidenheid, die het samenleven ingewikkelder maakt. De Wetenschappelijke Raad voor...
 • Onlangs richtten de staatssecretarissen van Financiën een inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane op in reactie op het advies Toezicht als tegenkracht. Toezien op de uitvoering kan bijdragen aan de kwaliteit van publieke dienstverlening en kan zorgen dat signalen vanuit de uitvoering eerder worden ingebracht in besluitvorming, aldus Meike Bokhorst, penvoerder van dit rapport. Tijdens de...
 • Gemeenten kunnen leren van de vluchtelingencrisis om te zorgen voor sociale binding van asielmigranten in wijken. Voor dergelijke complexe problematiek zijn living labs een uitstekend middel, maar het blijft een belangrijke uitdaging om van experiment tot duurzaam beleid te komen, constateren Rianne Dekker en Meike Bokhorst. Op verschillende sociale beleidsterreinen spelen gemeenten een steeds belangrijkere...
 • In veel wederopbouwwijken is weinig sociale cohesie en veel werkloosheid. Bewoners zijn er vooral bezig met overleven. Incidenteel geld en tijdelijke aandacht zijn niet voldoende om de samenhang en deelname in deze vaak zeer diverse wijken te versterken. Meike Bokhorst pleit voor een permanente wijkaanpak voor wederopbouwwijken, zoals die ook geldt voor Rotterdam-Zuid en Den...