Meike Bokhorst

Projectleider armoede Nationale ombudsman

Dr. A.M. Bokhorst is projectleider armoede bij de Nationale ombudsman en senior wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij is betrokken bij WRR-publicaties over toezicht, semipubliek bestuur en migratiediversiteit. Daarnaast is ze senior-onderzoeker bij de Universiteit Utrecht op gebied van toezicht en bestuur. Eerder werkte ze bij de Algemene Rekenkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie.

Alle publicaties van Meike Bokhorst
 • Jongeren van 18 tot en met 21 jaar lopen grote kans om in de financiële problemen te komen. Vooral als hun ouders geen begeleiding en financiële ondersteuning kunnen bieden. De jongerennorm van € 258,42 is onvoldoende om van rond te komen en niet alle gemeenten vullen dat bedrag voldoende aan. Dat blijkt uit een recent...
 • Een van de maatregelen van het kabinet om nieuwe incidenten zoals de toeslagenaffaire te voorkomen, is het versterken van het ambtelijk vakmanschap. Maar het is de vraag of professionele competentieversterking afdoende is, als ambtelijk handelen op collectief niveau tot ongewenste maatschappelijke uitkomsten leidt, stellen Meike Bokhorst en Reinier van Zutphen. In zijn boek Zo hadden...
 • Het is vandaag Wereldarmoededag. Nu de kosten voor levensonderhoud stijgen en sociale vangnetten steeds minder toereikend zijn, pleit de Nationale ombudsman voor een toereikend sociaal minimum. Meike Bokhorst schetst welke problemen telkens terugkomen en wat de rijksoverheid zou moeten doen. Didi (40) is een alleenstaande moeder met twee jonge kinderen en heeft een auto-immuunziekte. Daardoor...
 • De financiële situatie van jongeren met een beperking is zorgelijk. Zij willen meestal graag meedoen in de maatschappij, maar wet- en regelgeving zit dit vaak in de weg. Dat blijkt uit het rapport van de Nationale ombudsman Meedoen zonder beperkingen. De Nationale ombudsman besloot in 2021 om aandacht te besteden aan de financiële problemen van...
 • De toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers verschilt sterk per gemeente. Dat zegt de Nationale ombudsman in zijn rapport Zelfstandigen over de drempel. Veel zelfstandigen met problematische schulden weten de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening niet te vinden. Op 1 oktober 2020 hadden ruim 614 duizend huishoudens geregistreerde problematische schulden. Nieuwe instromers waren vaker dan...
 • Wanneer uitvoering van overheidsbeleid misgaat door gebrekkige samenwerking tussen parlement, ministeries en uitvoeringsorganisaties, komen burgers in de knel. Het stellen van krachtige kaders in de uitvoering kan dat voorkomen, stellen Maxime Dekkers, Lars Brummel, David Schelfhout en Meike Bokhorst. Om het vertrouwen in de overheid te herstellen, wil het nieuwe kabinet Rutte IV uitvoeringsorganisaties “versterken”....
 • Bij woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen zijn het afgelopen decennium verscheidene ervaren bestuurders van hun voetstuk getuimeld. Vaak zaten krachtige bestuurders al lang op hun plek en kregen zij in de loop der tijd steeds minder tegenspel, zien Meike Bokhorst en Sjors Overman. Op welke manier zijn signalen van bestuurlijk verval te herkennen? En welke rol...
 • Kleine zelfstandigen zullen door de coronacrisis meer aanspraak doen op schuldhulpverlening, maar ondervinden knelpunten bij de toegang ertoe. De Nationale ombudsman opende een meldpunt en constateerde vier obstakels. Aan gemeenten de taak maatwerk te ontwikkelen. Veel zelfstandige ondernemers zitten in de knel door de coronacrisis en de daaropvolgende lockdowns. De overheid heeft het afgelopen anderhalf...
 • Naar meervoudige indelingen van herkomstgroepen
  Het is tijd om afscheid te nemen van de standaardindeling ‘westers/niet-westers’ bij onderzoek naar personen met een migratieachtergrond. Dit onderscheid is wetenschappelijk niet onderbouwd en steeds minder informatief, betogen Mark Bovens, Roel Jennissen, Meike Bokhorst en Godfried Engbersen. Het label ‘niet-westers’ roept bovendien negatieve associaties op. Het gebruik van het herkomstland van personen in onderzoek...
 • Hoe kom je als buitenpromovendus te midden van de ambtelijke hectiek tot intellectuele verdieping en hoe zorg je ervoor dat je proefschrift je loopbaan vleugels geeft? Meike Bokhorst en Pauline Westerman schreven er het boek Promoveren als bijbaan over. Steeds meer rijksambtenaren ambiëren een academische schaduwcarrière. Zij zetten zich aan het schrijven van een academisch...