Meike Bokhorst

Senior wetenschappelijk medewerker WRR

Dr. A.M. Bokhorst is senior wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij is betrokken bij WRR-publicaties over toezicht, semipubliek bestuur en migratiediversiteit. Daarnaast is ze senior-onderzoeker bij de Universiteit Utrecht op gebied van toezicht en bestuur. Eerder werkte ze bij de Nationale ombudsman, de Algemene Rekenkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie.

Alle publicaties van Meike Bokhorst