Tom van Doormaal

Politicoloog

Tom van Doormaal is politicoloog. Hij is inmiddels met pensioen maar heeft gewerkt bij gemeenten in het welzijn en volkshuisvesting en ruim 20 jaar bij het ministerie van VROM.

Alle publicaties van Tom van Doormaal
 • Secretaris-generaal Maarten Camps houdt in zijn nieuwjaarsartikel in ESB een warm pleidooi voor het verkleinen van de conjunctuuruitslagen van de economie. Daarbij ziet de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een belangrijke rol weggelegd voor het woningmarktbeleid. Het rijk heeft echter maar weinige effectieve instrumenten tot zijn beschikking. Henk Nijboer liet...
 • Waarom bestaat er nog steeds een tekort aan betaalbare woningen? Over demografische ontwikkelingen en inkomens weten we enorm veel, grillig of volatiel zijn die gegevens niet. Hebben de ideologen die het beleid maken schuld aan dit tekort? Een nieuw perspectief is nodig. PvdA’er Henk Nijboer poogt het denken hierover te bevorderen. Hij pleit ervoor wonen...
 • Volkshuisvesting
  Moet het rijk de regie nemen bij volkshuisvesting? Ik heb bij het rijk gewerkt, toen die regie daar werd uitgeoefend; ik twijfel of ik die vraag positief zou beantwoorden. Het rijk is niet zo geweldig als regisseur. De eerste vragen komen op bij herlezing van het verhaal van Louis Plas over 'de Nieuwe Wijkaanpak'. Het...
 • Kunnen we de wereld effectief veranderen? Iedereen komt voor die vraag te staan. Een uitdaging is het uitwonen van de planeet: hoe krijg je het tempo uit de neergang? Nog zo’n uitdaging: kunnen we elkaar een zinvol bestaan bieden, nu de technologische revolutie de arbeid overbodiger maakt? Wat is nodig voor die effectiviteit? We houden...
 • De opdracht van het openbaar bestuur is dat je iets gedaan krijgt. De politiek moet leveren, en daarvoor zijn delivery units. Het is de vraag of dat niet een te simplistische benadering is. Het openbaar bestuur moet toch ook voor samenhang zorgen, voor leiderschap, voor democratische processen en fatsoenlijke bejegening van mensen? Trump levert aan...
 • Wat kun je, wat moet je doen, als openbaar bestuur in de energietransitie?
  Grote maatschappelijke opgaven - zoals de zorg en de energievoorziening - kunnen beter aangepakt worden met technologie en digitalisering. Maar deze opgaven kunnen niet meer vanuit een organisatie opgelost worden. Intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke instellingen is een vereiste om iets te kunnen betekenen voor individuele burgers en om iets te kunnen...
 • Mr. Leo Kokhuis (zie foto) was een top ambtenaar, die eind mei, op 74- jarige leeftijd overleed. Hij had een rijke loopbaan bij gemeente en rijk achter de rug, met pieken en dalen. Tom van Doormaal, oud-medewerker van VROM, schetst een beeld van hem.  Is Leo Kokhuis  sterfelijk,  vroeg ik me, als medewerker, vaak af....
 • Je weet hoe dingen werken in de politiek, maar soms verbaas je je toch. Politiek gaat over doelen, middelen en tijdstippen, vond een geleerde politicoloog uit mijn tijd. Tijdstippen waarop wordt besloten, zijn van meer belang dan we denken. Zeker als er commerciële belangen zijn en ethische bezwaren. Aardbevingen Eerder schreef ik over de gaswinning...
 • Het blijft fascinerend om te zien hoe de politiek spartelt met de dingen, die door democratische pressie onontkoombaar worden. De Groningers hadden een 'mazzeltje': een stevige aardbeving, precies op het goede moment. Het bracht de makke Groningers tot razernij: 'Nu zijn we klaar met het gedoe'. De politiek had kans gezien nog miljarden kubieke meters...
 • Met experimenten het bestaande doorbreken
  Zou een sprong mogelijk zijn, zoals een sprong van Naomi Klein in Neen is niet genoeg? Zij heeft in Canada een manifest gemaakt, dat de mondiale crisissen verbindt. Wat bereiken wij met het incrementele beleid, het voorzichtig prutsen aan marginale verbeteringen? In de lijstjes doet ons land het goed, maar moeten we tevreden achterover leunen?...