Tom van Doormaal

Politicoloog

Tom van Doormaal is politicoloog. Hij is inmiddels met pensioen maar heeft gewerkt bij gemeenten in het welzijn en volkshuisvesting en ruim 20 jaar bij het ministerie van VROM.

Alle publicaties van Tom van Doormaal
 • Kunnen we de wereld effectief veranderen? Iedereen komt voor die vraag te staan. Een uitdaging is het uitwonen van de planeet: hoe krijg je het tempo uit de neergang? Nog zo’n uitdaging: kunnen we elkaar een zinvol bestaan bieden, nu de technologische revolutie de arbeid overbodiger maakt? Wat is nodig voor die effectiviteit? We houden...
 • De opdracht van het openbaar bestuur is dat je iets gedaan krijgt. De politiek moet leveren, en daarvoor zijn delivery units. Het is de vraag of dat niet een te simplistische benadering is. Het openbaar bestuur moet toch ook voor samenhang zorgen, voor leiderschap, voor democratische processen en fatsoenlijke bejegening van mensen? Trump levert aan...
 • Wat kun je, wat moet je doen, als openbaar bestuur in de energietransitie?
  Grote maatschappelijke opgaven - zoals de zorg en de energievoorziening - kunnen beter aangepakt worden met technologie en digitalisering. Maar deze opgaven kunnen niet meer vanuit een organisatie opgelost worden. Intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke instellingen is een vereiste om iets te kunnen betekenen voor individuele burgers en om iets te kunnen...
 • Mr. Leo Kokhuis (zie foto) was een top ambtenaar, die eind mei, op 74- jarige leeftijd overleed. Hij had een rijke loopbaan bij gemeente en rijk achter de rug, met pieken en dalen. Tom van Doormaal, oud-medewerker van VROM, schetst een beeld van hem.  Is Leo Kokhuis  sterfelijk,  vroeg ik me, als medewerker, vaak af....
 • Je weet hoe dingen werken in de politiek, maar soms verbaas je je toch. Politiek gaat over doelen, middelen en tijdstippen, vond een geleerde politicoloog uit mijn tijd. Tijdstippen waarop wordt besloten, zijn van meer belang dan we denken. Zeker als er commerciële belangen zijn en ethische bezwaren. Aardbevingen Eerder schreef ik over de gaswinning...
 • Het blijft fascinerend om te zien hoe de politiek spartelt met de dingen, die door democratische pressie onontkoombaar worden. De Groningers hadden een 'mazzeltje': een stevige aardbeving, precies op het goede moment. Het bracht de makke Groningers tot razernij: 'Nu zijn we klaar met het gedoe'. De politiek had kans gezien nog miljarden kubieke meters...
 • Met experimenten het bestaande doorbreken
  Zou een sprong mogelijk zijn, zoals een sprong van Naomi Klein in Neen is niet genoeg? Zij heeft in Canada een manifest gemaakt, dat de mondiale crisissen verbindt. Wat bereiken wij met het incrementele beleid, het voorzichtig prutsen aan marginale verbeteringen? In de lijstjes doet ons land het goed, maar moeten we tevreden achterover leunen?...
 • Het openbaar debat over radicale oplossingen voor problemen bevredigt niet erg. Het krampachtige zwijgen tijdens de formatie helpt ook niet echt. Het SCP publiceerde in 2001 het 4R-model: het politiek systeem moest richting geven, ruimte laten, resultaat halen en rekenschap afleggen. Het was een elegante bijsluiter bij het alledaagse politieke gedoe. In vier R-vragen kon...
 • Op 16 oktober aanstaande vindt in Nieuwspoort een discussie plaats over een voorstel van het Netwerk voor Politieke Innovatie (NPI) over onderzoek naar het onvoorwaardelijk basisinkomen. De inzet van het NPI is: een betere discussie over onderwerpen rond het basisinkomen.  De wetenschap is tenslotte de basis van de vooruitgang. De onderwerpen waarop die vooruitgang moet...
 • Het is mooi weer in Den Haag
  Het politieke klimaat is milder dan het was. ‘Eén aspect is vrijwel uit onze politiek verdwenen: de woede.’ Dat is inderdaad een rake observatie van Tom Jan Meeuws in de NRC van 15 juli. Den Haag is na de verkiezingen niet boos meer, dus mag de delegatie van de ChristenUnie twee dagen vrijaf voor een...