Getagged met

Reuring!Café

  • Reuring!Café
    Er zijn veel organisaties die in de wisselwerking tussen publiek en privaat functioneren. Sommige organisaties vanuit de publieke sector, andere organisaties vanuit de private sector. Er zijn echter ook organisaties die zelf onderdeel zijn van dat snijvlak. Denk aan publieke organisaties met een markt-aanpak, of private organisaties met publieke aandeelhouders. Werken en samenwerken op het...
  • Reuring!Café: overheid als databedrijf
    De overheid als databedrijf. Zo luidt het thema van het Reuring!Café op 1 april jongstleden. Wouter Welling, beleidsmedewerker Digitale Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) sprak over de risico’s én kansen van een datagedreven samenleving. De overheid als databedrijf Op 1 april jongstleden vond de eenennegentigste editie van het Reuring!Café plaats...