Getagged met

Generaties

  • Een intergenerationele vergelijking
    Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Futur en Public Leadership Foundation hebben de werkwaarden van de verschillende generaties onder de loep genomen. Hiermee wordt getracht de generaties dichterbij elkaar te brengen op de werkvloer en een eerste stap te zetten naar een inclusieve organisatie.  Het onderzoeksteam Saniye Çelik - lector diversiteit Hogeschool Leiden & kennisadviseur ministerie van BZK Ben...
  • Onderzoek naar verschillen tussen generaties in de publieke sector
    Ik ben van mening dat een divers en representatief personeelsbestand bijdraagt aan een beter functionerende overheid. Het ideaalbeeld is een publieke sector waarin ieders kracht in een dynamisch geheel bij elkaar komt. Om de dialoog hierover op gang te brengen werk ik samen met Futur, ministerie van BZK en de Public Leadership Foundation aan een...