Peter van Hoesel

Emeritus hoogleraar bestuurskunde

Peter van Hoesel is emeritus hoogleraar bestuurskunde bij de EUR, in het bijzonder op het gebied van toegepast beleidsonderzoek. Hij heeft vijf boeken geschreven met betrekking tot beleidsonderzoek: Programmering van Beleidsonderzoek (1985), Beleidsonderzoek in Nederland (2005), Methoden van Beleidsonderzoekers (2009), Management van Beleidsonderzoek (2011), Kennis voor Beleid 2015). Een zesde boek, een essay getiteld Partij voor Eenvoud (2008), gaat in op het beleid zelf: het beleidsproces, de maatschappelijke context en mogelijkheden om het bestaande beleid ingrijpend te verbeteren. Van 2010 t/m 2017 was hij redactielid van het tijdschrift Beleidsonderzoek Online. Hij heeft gedurende zijn gehele loopbaan bij diverse onderzoeksbureaus (DSWO RU Leiden, Research voor Beleid, TNO Arbeid, B&A Groep, EIM, Panteia) overheidsbeleid onderzocht in opdracht van bijna alle ministeries, enkele provincies, vele gemeenten, vele brancheorganisaties en de EU. Momenteel is hij betrokken bij beleidsevaluaties van enkele ministeries. Hij was langdurig actief in de gemeentepolitiek, waaronder 12 jaar fractievoorzitter in de gemeenteraad van Jacobswoude (inmiddels opgegaan in Kaag en Braassem). Van 2011 t/m 2016 was hij voorzitter van het Regionale Platform Arbeidsmarkt Rijn en Gouwe. Sedert 2007 is hij voorzitter van de stichting Kenniseconomie en Innovatie van de gemeente Zoetermeer. Hij is voorzitter van het Netwerk voor Politieke Innovatie (npi.pleio.nl). Hij is voorzitter van de stichting Burger en Overheid, die cursussen organiseert op het gebied van burgerparticipatie. Hij geeft les in postacademische cursussen voor beleidsambtenaren, zowel op rijksniveau als op gemeentelijk en provinciaal niveau en hij geeft regelmatig methodologische adviezen aan beleidsonderzoekers.

Alle publicaties van Peter van Hoesel