Peter van Hoesel

Emeritus hoogleraar bestuurskunde

Peter van Hoesel is emeritus-hoogleraar toegepast beleidsonderzoek bij de EUR. Hij heeft vijf boeken uitgebracht over beleidsonderzoek: Programmering van Beleidsonderzoek (1985), Beleidsonderzoek in Nederland (2005), Methoden van Beleidsonderzoekers (2009), Management van Beleidsonderzoek (2011), Kennis voor Beleid 2015). Daarnaast heeft hij twee boeken uitgebracht die ingaan op het beleid zelf: Partij voor Eenvoud (2008) en Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw (2020). Van 2010 t/m 2017 was hij redactielid van het tijdschrift Beleidsonderzoek Online. Hij heeft gedurende zijn gehele loopbaan overheidsbeleid onderzocht bij diverse onderzoeksbureaus (DSWO RU Leiden, Research voor Beleid, TNO Arbeid, B&A Groep, EIM, Panteia), in opdracht van alle ministeries, van diverse provincies, gemeenten en brancheorganisaties en van de EU. Momenteel is hij betrokken bij enkele beleidsevaluaties. Hij was langdurig actief in de gemeentepolitiek, waaronder 12 jaar fractievoorzitter in de gemeenteraad van Jacobswoude (inmiddels Kaag en Braassem). Van 2011 t/m 2016 was hij voorzitter van het Regionale Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Van 2007 t/m 2019 was hij voorzitter van de stichting Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer. Hij is voorzitter van het Netwerk voor Politieke Innovatie en voorzitter van de stichting Burger en Overheid. Hij is bestuurslid van de stichting NKOV, die zich richt op het verbeteren van de positie van ondernemers. Hij geeft les in postacademische cursussen voor beleidsambtenaren en geeft regelmatig methodologische adviezen aan beleidsonderzoekers.

Alle publicaties van Peter van Hoesel