Rob van Engelenburg

Stichting Burger & Overheid

Rob van Engelenburg heeft onder meer als leidinggevende en bestuurder veel ervaring op gedaan in het intermediaire veld bij diverse brancheorganisaties, Kamers van Koophandel en Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap. Daarnaast heeft hij veel ervaring opgedaan op lokaal, regionaal en landelijk niveau met constructieve burgerparticipatie, onder andere door het opzetten van een landelijk kenniscentrum Stichting Burger & Overheid.

Alle publicaties van Rob van Engelenburg