Lex Cachet

Socioloog en bestuurskundige

Lex Cachet studeerde Sociologie aan de UvA en promoveerde in Leiden. Hij was, als universitair hoofddocent, verbonden aan de wetenschapsgebieden Sociologie en Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij hield en houdt zich vooral bezig met de thema’s politie, veiligheid en lokaal bestuur. Lange tijd was hij gemeenteraadslid in Capelle aan den IJssel. Momenteel is hij actief als bestuurder van een aantal stichtingen.

Alle publicaties van Lex Cachet
  • Met Door leugens verleid. Hoe je fake news en andere vormen van manipulatie herkent en bestrijdt schreef Peter Klerks een lijvig werk over een prangend thema. Lex Cachet is onder de indruk van de diepgaande kennis van de auteur, maar plaatst zijn twijfels bij een aantal keuzes die in het boek gemaakt zijn. Het is...
  • In Het terreurproces van Parijs onderzoekt Paul Ponsaers de grote terroristische aanslagen die Frankrijk opschrikten in 2015. Hoe opereerden de aanslagplegers en wat dreef hen? Lex Cachet bespreekt het werk op platform Overheid. Paul Ponsaers, voormalig hoogleraar Criminologie aan de Gentse Universiteit, is ook na zijn emeritaat een uiterst productief auteur gebleven. Zo publiceerde hij...
  • Crisissituaties zijn de mens niet vreemd, maar tegenwoordig hebben we te maken met een stapeling van uiteenlopende langdurige crises. Beatrice de Graaf schreef daar het essay Crisis! over, hier besproken door Lex Cachet. Crises zijn van alle tijden. Maar hun aard en impact verschilt enorm. Veel crises raken tegenwoordig, dank zij de (sociale) media, velen...
  • Door de rellen tijdens de coronacrisis is de belangstelling voor grootschalig politieoptreden in ME-verband weer opgeleefd, constateert Lex Cachet. Hij bespreekt hier een rapport van Bureau Beke en de Vrije Universiteit waarin de Mobiele Eenheid in het huidige tijdsgewricht wordt onderzocht. COVID-19 heeft op veel maatschappelijke terreinen als een katalysator voor problemen gewerkt. Natuurlijk allereerst...
  • Voor Kansparels. Mocro’s op het scherp van de snede volgde Hans Werdmölder veertig jaar lang hoe het een groep Marokkaanse Nederlanders verging die in jonge jaren in aanraking kwamen met criminaliteit. Lex Cachet bespreekt het werk op platform O. Antropologisch onderzoek in onze eigen samenleving is schaars. Onder meer omdat de meest gehanteerde methode, participerende...
  • Optimisten die denken dat het met de sociale ongelijkheid in ons land wel meevalt – en die zijn er – doen er goed aan twee recent verschenen publicaties te lezen, waaruit het tegendeel blijkt, stelt Lex Cachet. Jeroen van der Waal hield dit voorjaar zijn oratie als hoogleraar Stratificatiesociologie aan de Erasmus School of Social...
  • De Brexit vormde een rode draad in de jaren van Tim de Wit als correspondent in het Verenigd Koninkrijk, maar er vielen hem ook een hoop andere zaken op. Hij schreef er Wankel Koninkrijk over, dat Lex Cachet bespreekt op platform O. Over de landsgrenzen heen kijken is vaak leerzaam en relativeert eigen sores –...
  • In Het einde van de BV Nederland. Over de noodzaak van een verhaal voor onze samenleving gaat Kim Putters in op het nieuwe sociale contract dat Nederland volgens hem nodig heeft. Lex Cachet bespreekt het werk op platform O. Zonder visie gaat het echt niet lukken om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Bestuurskundige Kim...
  • Sinds de opkomst van de bestuurskunde in de jaren tachtig is het vakgebied met enige argwaan bezien. Nu, decennia later, blijkt dat zij haar waarde meer dan bewezen heeft, maar dat neemt niet weg dat kritische zelfreflectie het vakgebied goed zou doen. Dat betoogt Lex Cachet aan de hand van twee recente publicaties over bestuurskunde....
  • Boze burgers lijken de afgelopen tijd meer regel dan uitzondering. Het is van groot belang hen te begrijpen, vindt Lex Cachet. Op platform O bespreekt hij Eigen welzijn eerst. Hoe de middenklasse haar liberale waarden verloor, het boek van Roxane van Iperen over de verklaring van de opkomst van nationalistisch, populistisch en xenofobisch gedachtengoed in...