Lex Cachet

Socioloog en bestuurskundige

Lex Cachet studeerde Sociologie aan de UvA en promoveerde in Leiden. Hij was, als universitair hoofddocent, verbonden aan de wetenschapsgebieden Sociologie en Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij hield en houdt zich vooral bezig met de thema’s politie, veiligheid en lokaal bestuur. Lange tijd was hij gemeenteraadslid in Capelle aan den IJssel. Momenteel is hij actief als bestuurder van een aantal stichtingen.

Alle publicaties van Lex Cachet
  • De afgelopen jaren schrok Nederland meermaals op van extreem crimineel geweld. Misdaadjournalist Paul Vugts schreef er het boek Afrekeningen. De onderwereldoorlog op straat en in de rechtszaal, 2012-2023 over. Lex Cachet bespreekt het werk op platform O. Beginzinnen zijn vaak veelzeggend. Dat geldt ook voor de beginzinnen van het boek van Paul Vugts. ‘Een hoofd....
  • In het boek In de spiegel vraagt journalist en presentator Frénk van der Linden aan collega’s naar hun allesbeslissende interview. Lex Cachet bespreekt het werk op platform O en constateert dat interviewen zowel een vak als een kunst is. Interviewen is een vak; een vak dat je moet leren. Dat geldt net zo goed voor...
  • De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) bestond in 2022 honderd jaar. Een goede gelegenheid voor een jubileumbundel, die Lex Cachet bespreekt op platform O. In de bundel staat een hoop lezenswaardigs, maar tegelijkertijd ontbreekt veel, aldus Cachet. De Volkskrant heeft – ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van de krant – een mooie serie waarin 100-jarigen...
  • De Watersnoodramp veranderde Zeeland voorgoed. Corine Nijenhuis schreef met Een nieuwe tijd. Zeeland na de ramp een boek over de jaren na de catastrofale gebeurtenis. Lex Cachet bespreekt het werk op platform O. De februariramp van ’53 heeft dit jaar – 70 jaar later – veel aandacht gekregen. Terecht. Het is immers verreweg de grootste...
  • Herman Vuijsje deed er alles aan om niet in militaire dienst te hoeven, maar kijkt daar inmiddels met verbazing op terug. Op platform O bespreekt Lex Cachet het boek van Vuijsje, Wij waren geen soldaat. Het leger was voor losers. Als socioloog ben en blijf ik gefascineerd door de wisselwerking tussen individu en samenleving. Mensen...
  • Was vroeger alles beter? Het gevoel bekruipt Lex Cachet nu en dan, wanneer hij de autobiografie leest van Ed Nijpels. De biografie is een prettig, luchtig boek, maar geeft tegelijkertijd een inkijkje in hoe het er in verschillende bestuurlijke gremia nou echt aan toe gaat. De huidige politiek lijkt vooral gekenmerkt te worden door fragmentatie,...
  • Praten met levert vaak een hoop meer op dan praten over. Zo is ook het geval met het boek Misdaad en straf in de polder. Het OM aan het woord van Paul van Liempt. De auteur geeft een interessant inkijkje in een gewoonlijk gesloten wereld, maar Lex Cachet vraagt zich of hij zich kritisch genoeg...
  • Met Door leugens verleid. Hoe je fake news en andere vormen van manipulatie herkent en bestrijdt schreef Peter Klerks een lijvig werk over een prangend thema. Lex Cachet is onder de indruk van de diepgaande kennis van de auteur, maar plaatst zijn twijfels bij een aantal keuzes die in het boek gemaakt zijn. Het is...
  • In Het terreurproces van Parijs onderzoekt Paul Ponsaers de grote terroristische aanslagen die Frankrijk opschrikten in 2015. Hoe opereerden de aanslagplegers en wat dreef hen? Lex Cachet bespreekt het werk op platform Overheid. Paul Ponsaers, voormalig hoogleraar Criminologie aan de Gentse Universiteit, is ook na zijn emeritaat een uiterst productief auteur gebleven. Zo publiceerde hij...
  • Crisissituaties zijn de mens niet vreemd, maar tegenwoordig hebben we te maken met een stapeling van uiteenlopende langdurige crises. Beatrice de Graaf schreef daar het essay Crisis! over, hier besproken door Lex Cachet. Crises zijn van alle tijden. Maar hun aard en impact verschilt enorm. Veel crises raken tegenwoordig, dank zij de (sociale) media, velen...