Lex Cachet

Socioloog en bestuurskundige

Lex Cachet studeerde Sociologie aan de UvA en promoveerde in Leiden. Hij was, als universitair hoofddocent, verbonden aan de wetenschapsgebieden Sociologie en Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij hield en houdt zich vooral bezig met de thema’s politie, veiligheid en lokaal bestuur. Lange tijd was hij gemeenteraadslid in Capelle aan den IJssel. Momenteel is hij actief als bestuurder van een aantal stichtingen.

Alle publicaties van Lex Cachet
  • Hans Wiegel speelde een grote rol in een tijd van vergaande maatschappelijke en politieke veranderingen. Die rol onderschatten we nog weleens, stelt Lex Cachet. Cachet bespreekt op platform O de biografie van Hans Wiegel, geschreven door Pieter Sijpersma. Dat Mark Rutte in het voorjaar van 2021 al tien jaar minister-president is, heeft hij aan velen...
  • De extreme hoeveelheden crimineel drugsgeld in Nederland leiden tot hevige ondermijning. Dat is de kernboodschap van Nederland drugsland, geschreven door Pieter Tops en Jan Tromp, hier besproken door Lex Cachet. Hoe kan Nederland haar drugsbeleid beter en effectiever vormgeven? Voortzetting of aanscherping van repressie heeft in ieder geval weinig zin, menen de auteurs. Het boek...
  • Nederlanders zijn somberder gesteld over hun samenleving dan de statistieken rechtvaardigen. Dat betoogt Peter Hein van Mulligen in Met ons gaat het nog altijd goed. 8 sombere mythes over Nederland ontrafeld, hier besproken door Lex Cachet. Cachet las het werk instemmend, maar mist een meer algemene reflectie op de waarde en beperkingen van statistieken. ‘Ook...
  • Je zou het bijna vergeten midden in de coronacrisis, die ons inmiddels al meer dan een jaar bezighoudt: er waren en zijn ieder jaar ook tal van kleinere en (middel)grote crises. Juist van die crises valt een hoop te leren. Lex Cachet bespreekt Lessen uit crises en mini-crises 2019, door Vina Wijkhuijs en Menno van...
  • Joop den Uyl: je was voor hem of je was tegen hem. Ook na al die jaren blijft de oud-premier een fascinerende figuur, ziet Lex Cachet, die op platform O de meest recente biografie over Den Uyl bespreekt. Ik ben geen aanhanger van de stelling dat vroeger alles beter was. Volgens mij is die stelling...
  • Na tien jaar Mark Rutte als minister-president is het tijd voor een tussenbalans. Petra de Koning volgde hem van dichtbij en schreef het boek Mark Rutte, hier besproken door Lex Cachet. De biografie laat onder meer zien hoezeer politiek leiderschap op het hoogste niveau gebaat is bij flexibiliteit. Tegelijkertijd blijft Rutte ook na het lezen...
  • Nederland mag een klein land zijn, het is ontzettend divers en pluralistisch. Dat blijkt wel uit het boek van Matthias Declercq over Urk, hier besproken door Lex Cachet. Op het eerste oog lijkt Urk gewoon een oerconservatieve religieuze gemeenschap, maar achter de schermen woedt een nietsontziende strijd om vrijheid. Soms kan je juist door de...
  • Effectief toezicht op de politie is een belangrijk goed in onze rechtsstaat, maar het is zowel in Nederland als in België onsamenhangend en ineffectief geregeld. Dat blijkt uit het meest recente nummer van Cahiers Politiestudies, hier besproken door Lex Cachet. Cahiers Politiestudies is en blijft het enige echte wetenschappelijke tijdschrift over de politie in het...
  • Hoe reageren gemeenten op de coronacrisis, wat is de rol van burgemeesters en hoe zit het met de democratische legitimiteit van besluitvorming in crisistijd? Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) geeft antwoord op deze vragen in haar nieuwste rapport, hier besproken door Lex Cachet. Elke crisis is anders. En dus stelt elke crisis zijn eigen eisen....
  • Het persoonlijke aspect van openbaar bestuur is belangrijk, maar net zoveel gewicht kan worden toegekend aan de wijze waarop het openbaar bestuur zich fysiek presenteert in de vorm van gebouwen. Gemeentehuizen in Nederland, hier besproken door Lex Cachet, biedt niet alleen een prachtig overzicht van bestuurlijke architectuur, ook doet het een poging om relaties te...