Lex Cachet

Socioloog en bestuurskundige

Lex Cachet studeerde Sociologie aan de UvA en promoveerde in Leiden. Hij was, als universitair hoofddocent, verbonden aan de wetenschapsgebieden Sociologie en Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij hield en houdt zich vooral bezig met de thema’s politie, veiligheid en lokaal bestuur. Lange tijd was hij gemeenteraadslid in Capelle aan den IJssel. Momenteel is hij actief als bestuurder van een aantal stichtingen.

Alle publicaties van Lex Cachet
  • Optimisten die denken dat het met de sociale ongelijkheid in ons land wel meevalt – en die zijn er – doen er goed aan twee recent verschenen publicaties te lezen, waaruit het tegendeel blijkt, stelt Lex Cachet. Jeroen van der Waal hield dit voorjaar zijn oratie als hoogleraar Stratificatiesociologie aan de Erasmus School of Social...
  • De Brexit vormde een rode draad in de jaren van Tim de Wit als correspondent in het Verenigd Koninkrijk, maar er vielen hem ook een hoop andere zaken op. Hij schreef er Wankel Koninkrijk over, dat Lex Cachet bespreekt op platform O. Over de landsgrenzen heen kijken is vaak leerzaam en relativeert eigen sores –...
  • In Het einde van de BV Nederland. Over de noodzaak van een verhaal voor onze samenleving gaat Kim Putters in op het nieuwe sociale contract dat Nederland volgens hem nodig heeft. Lex Cachet bespreekt het werk op platform O. Zonder visie gaat het echt niet lukken om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Bestuurskundige Kim...
  • Sinds de opkomst van de bestuurskunde in de jaren tachtig is het vakgebied met enige argwaan bezien. Nu, decennia later, blijkt dat zij haar waarde meer dan bewezen heeft, maar dat neemt niet weg dat kritische zelfreflectie het vakgebied goed zou doen. Dat betoogt Lex Cachet aan de hand van twee recente publicaties over bestuurskunde....
  • Boze burgers lijken de afgelopen tijd meer regel dan uitzondering. Het is van groot belang hen te begrijpen, vindt Lex Cachet. Op platform O bespreekt hij Eigen welzijn eerst. Hoe de middenklasse haar liberale waarden verloor, het boek van Roxane van Iperen over de verklaring van de opkomst van nationalistisch, populistisch en xenofobisch gedachtengoed in...
  • Het Limburgs openbaar bestuur wordt al jarenlang geteisterd door integriteitsschandalen. Is het echt zo erg gesteld met Limburg, of is dat meer beeldvorming? Lex Cachet bespreekt De Vriendenreünie. Limburgse praktijken, door Joep Dohmen en Paul van der Steen. Volgens hem zou het boek verplichte leesstof moeten zijn voor iedereen in het openbaar bestuur. Beeldvorming of...
  • Al jarenlang zoeken denkers naar manieren om de democratie in Nederland te versterken, waarbij recent regionale samenwerking veel aandacht krijgt. Douwe Jan Elzinga geeft in het rapport Naar nieuwe vormen van bestuur een aantal waardevolle aanbevelingen, vindt Lex Cachet, maar of de oplossingen de structurele weeffouten verhelpen, is ten zeerste de vraag. Juridische teksten behoren...
  • Politieke middenpartijen worden al jarenlang steeds minder populair. Hoe heeft dat zover kunnen komen? Duco Hellema en Margriet van Lith bespreken die vraag in hun boek Dat hadden we nooit moeten doen. De PvdA en de neoliberale revolutie van de jaren negentig, hier besproken door Lex Cachet. In een recente politieke peiling (februari 2022) staat...
  • Is Nederland werkelijk een narcostaat? Op platform O bespreekt Lex Cachet Nederland Narcostaat, geschreven door Hans Werdmölder. Hoewel Cachet de analyse in het boek onderschrijft, twijfelt hij of Nederland het predicaat ‘narcostaat’ toekomt. Hans Werdmölder heeft met Nederland Narcostaat – let op het ontbreken van een vraagteken in zijn titel – een beklemmend boek geschreven.[1]...
  • Sommige burgers zetten agressie rationeel in om hun zin door te drijven, stelt Caroline Koetsenruijter in Het Agressieparadijs. Lex Cachet bespreekt het werk op platform O. ‘Doen we te weinig tegen agressie, dan leren we de hufters dat het loont.’ Je zou het haast vergeten, maar we hebben, naast corona, nog wel een paar andere...