Lex Cachet

Socioloog en bestuurskundige

Lex Cachet studeerde Sociologie aan de UvA en promoveerde in Leiden. Hij was, als universitair hoofddocent, verbonden aan de wetenschapsgebieden Sociologie en Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij hield en houdt zich vooral bezig met de thema’s politie, veiligheid en lokaal bestuur. Lange tijd was hij gemeenteraadslid in Capelle aan den IJssel. Momenteel is hij actief als bestuurder van een aantal stichtingen.

Alle publicaties van Lex Cachet
 • Wereldwijd staat de rechtsstaat onder druk. Zij is meer dan alleen de rechtspraak; ook bescherming van politieke minderheden, draagvlak in de samenleving en rechtsgevoel zijn van groot belang, aldus Hans Wilmink in het essay Voorbij boos en achteloos. Rechtsstatelijk besef als kompas voor overheid en burger, hier besproken door Lex Cachet. Dat de rechtsstaat onder...
 • Het democratische gehalte van de huidige bovenlokale noodverordening laat te wensen over. Burgemeesters kijken dan ook reikhalzend uit naar de noodwet, blijkt uit een recent rapport van het Instituut Fysieke Veiligheid, hier besproken door Lex Cachet. Maar ook met de noodwet wordt het er voor lokale bestuurders de komende tijd niet gemakkelijker op. Met de...
 • We zijn vaak snel negatief in ons oordeel over openbaar bestuur, maar er zijn ook talloze overheidsprojecten die zeer succesvol zijn. Dat betogen Mallory Compton en Paul ’t Hart in de bundel Great Policy Successes, die Lex Cachet bespreekt en positief waardeert. Falen van het openbaar bestuur lijkt eerder regel dan uitzondering. De aanleg van...
 • De huidige coronacrisis is niet de eerste pandemie die ons treft en zal ook niet de laatste zijn. Dat is de kernboodschap van Epidemieën en pandemieën van Roel Coutinho, hier besproken door Lex Cachet. Het boek bevat veel waardevolle informatie, maar wie denkt een gemakkelijke oplossing voor de huidige coronacrisis te vinden, komt bedrogen uit....
 • Volksvertegenwoordigers hebben door de jaren heen bergen werk verzet, de samenleving is drastisch veranderd en parlementair werk is veel complexer geworden. Het zijn enkele conclusies uit Zeventig jaar zoeken naar het compromis, dat Lex Cachet hier bespreekt. Het is alweer enige tijd geleden dat Zeventig jaar zoeken naar het compromis verscheen (2017)[1]. Maar een boek als...
 • Het coronavirus is een unieke historische gebeurtenis, maar door de vele overeenkomsten met eerdere crises kunnen we sneller en beter reageren dan voorheen. Dat geldt ook voor de bestuurlijke reactie, die aantoont dat we veel vooruitgang hebben geboekt, betoogt Lex Cachet. Voor iedereen zijn het bijzondere tijden. Niemand die nu leeft, kan zich heugen dat...
 • Beleid ouderenzorg schiet tekort
  De vergrijzing in Nederland hadden we kunnen zien aankomen, maar toch zijn we er niet voldoende op voorbereid. Overheden en marktpartijen zijn hier beide debet aan. De commissie Bos, die onderzoek heeft gedaan naar de toekomst van de zorg voor thuiswonende ouderen, maakt een goede analyse, maar laat na handvatten te bieden om over te...
 • Burgemeesters in Rotterdam
  Burgemeester zijn is een interessant vak. En veel burgemeesters zijn zelf ook interessante mensen. Ook wat dat betreft had en heeft een stad als Rotterdam veel te bieden. Kort na elkaar verschenen, recent, twee boeken over Rotterdamse burgemeesters [1]: Ahmed Aboutaleb en Ivo Opstelten. Opstelten is een prototypische bestuurder: een doener – geen denker. Aboutaleb...
 • Veiligheidsincidenten worden in Nederland over het algemeen snel en effectief het hoofd geboden, maar toch kunnen we veel leren van casussen uit het verleden. Dat blijkt uit de serie boeken Lessen uit crises en mini-crises, waarin grondige analyses van dilemma’s omtrent specifieke casussen worden gepresenteerd. Hoewel een overmaat aan maatschappelijk onbehagen soms anders doet vermoeden, leven...
 • Oral history: Sjef van de Poel kende - naar eigen zeggen - de term amper toen hij aan het boek Bevlogen bestuurders begon. Maar het is precies wat hij uiteindelijk optekende. En met succes! Op initiatief van oud-wethouder Sandra Korthuis en in opdracht van Jantje Steenhuis, directeur van het Stadsarchief Rotterdam, interviewde Van de Poel...