Getagged met

Democratic Challenge

 • Oproep aan raadsleden
  Op 17 november heeft de Democratic Challenge de website  ikverfrisdelokaledemocratie.nl gelanceerd. Doel van de website is om (potentiële) gemeenteraadsleden en anderen uit te dagen zich uit te spreken voor de vernieuwing van de lokale democratie. Dat kunnen ze doen door tien beloften te ondertekenen. Deze beloften zijn: Ik wil experimenteren met de raadsvergaderingen om burgers meer...
 • Over de onterechte angst voor de directe 'volksdemocratie'
  Vicepresident Donner van de Raad van State laat met zijn pleidooi tegen de ‘volksdemocratie’ een schokkend uitzicht vanuit de ivoren toren zien. Een reactie op zijn vier argumenten waarom ‘het volk’ zich vooral niet druk moeten maken om de bestuurlijke gang van zaken. Op 7 april verscheen er in de Volkskrant een artikel waar Piet...
 • Ik heb wel zin in de toekomst. Al weet ik niet precies hoe die eruit ziet. We zullen in elk geval niet snel terugkeren naar een overzichtelijke wereld, waarin we gemoedelijk en met wat reflectie communiceren. Waarin leiders van robuuste zuilen een vaste achterban en legitimiteit hebben. Waarin raadsleden notabelen zijn, in wier handen wij...
 • Burgers verlengen elke vier jaar hun abonnement maar komen er nooit
  Wat fijn, even onder elkaar. We doen het best aardig, toch, jij en ik en de buurman? We gooien geen blikjes op straat. We betalen belasting. We doen vergeten fietslampjes uit in de fietsenstalling. We zitten in de MR van school, helpen bij de scouting en we doen mee aan de schoonmaakactie in onze buurt....
 • Doe040
  De Democratic Challenge is een eenjarig programma dat een impuls geeft aan de representatieve, participatieve en maatschappelijke of alledaagse democratie. Initiatiefnemers zijn het team ‘doe-democratie’ van het ministerie van BZK en betrokkenen van buiten de overheid. De vitale lokale democratie anno 2015 gaat over de vraag hoe we besluitvormingsprocessen democratischer maken, hoe we het toezicht...