09 februari 2017 , NBC Congrescentrum

Conferentie 10 jaar Staat van het Bestuur

Op donderdag 9 februari 2017 staat de samenwerkende overheid in de schijnwerpers. Dit gebeurt tijdens de conferentie ‘10 jaar Staat van het Bestuur’ die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter gelegenheid van de jubileumeditie van het tweejaarlijkse trendrapport over het openbaar bestuur organiseert.

Klik hier voor meer informatie over de conferentie.

Op deze dag wordt stilgestaan bij de huidige dynamiek in het openbaar bestuur en onze samenleving. Een dynamiek die van ons verwacht dat we samen optrekken om de complexe maatschappelijke en economische opgaven te realiseren. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Tijdens de conferentie blikken we terug en vooruit.

De conferentie biedt inspiratie via presentaties en ontmoetingen. Er is volop ruimte om zelf aan de slag te gaan tijdens de workshops. U kunt kiezen uit tal van thema’s waaronder interbestuurlijke samenwerking, vitale lokale democratie, ambtelijk vakmanschap in een netwerksamenleving, financieel management, digitale overheid en adaptief bestuur. Het volledige programma treft u hier aan.

U kunt bij aanmelding aangeven wat uw inhoudelijke interesse is, zodat daar rekening mee gehouden kan worden bij het inrichten van de workshops.

Voor wie
De conferentie 10 Jaar Staat van het Bestuur is bedoeld voor allen ‘in’ en ‘van’ het openbaar bestuur, in het bijzonder ambtenaren en bestuurders bij gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen met interesse in de ontwikkelingen en de steeds veranderende positie van het openbaar bestuur.

Inschrijven