Algemeen

Hier vind je de meer algemene artikelen. Deze artikelen passen niet speciaal onder de vaste thema's van platform O.

 • Nieuwjaarscolumn
  Niet Irma, Harvey of José. Maar de twitter-orkaan Donald deed het afgelopen jaar de hele wereld shaken. Ondertussen ontwaakt zich in onze landspolitiek een nieuwe frisse tijdgeest. Over dit alles hier een analyse én tip voor het politieke jaar 2018.  Terugblikkend op 2017 was het vooral de Amerikaanse twitter-president die met zijn America First de...
 • Mensen die willen begrijpen wat zich momenteel in onze economie afspeelt doen er goed aan om het boek De winnaarseconomie van Koen De Leus te gaan lezen. Niet alleen beschrijft De Leus hoe de economie door technologische ontwikkelingen radicaal aan het veranderen is, ook brengt hij de winnaars en verliezers van de digitale revolutie goed...
 • Dialoogtafel platform O en Publiek Denken
  Innovatie is de motor van onze kenniseconomie. Nederland scoort dan ook goed op de lijstjes als innovatieland. Maar we moeten oppassen dat we niet te zelfgenoegzaam worden, waarschuwen vijf experts aan de dialoogtafel Nederland Innovatieland, die platform O, samen met Publiek Denken, 28 november jongstleden organiseerde. ‘Zijn er straks nog wel genoeg mensen met de...
 • SER adviseert nieuw kabinet
  Stimuleer praktijkgerichte leervormen, geef het mbo een grote rol in een ‘leven lang leren en ontwikkelen’, jaag de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven aan én werk aan een sterk leerklimaat bij de mbo-instellingen. Dat zijn de aanbevelingen die de SER doet in zijn advies Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2: voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs....
 • Onder het grondgebied van de gemeente Woerden, met een woonwijk van 10.000 inwoners erboven, bevindt zich een olie- en gasveld: het Papekopveld. De hoofdstad van het Groene Hart wil absoluut niet dat er (nog) gas of olie uit dit veld wordt gewonnen. Duurzaamheid is het nieuwe adagium. Voor de Canadese vergunninghouder Vermilion zou het interessant kunnen...
 • Waterschappen voelen de urgentie van de klimaatverandering in de dagelijkse praktijk. Extreme regenval en grote droogte tarten de klimaatvoorspellingen en dwingen hen om extra maatregelen te nemen. Samen met provincies en gemeenten spannen ze zich in om Nederland klimaatbestendig te maken en de energietransitie en de circulaire economie een boost te geven. Hans Oosters, voorzitter...
 • Het gebeurt niet vaak. Een vooraanstaand wetenschapper en een uitstekende journalist die samen een boek schrijven. Wie De achterkant van Nederland[1] leest, bekruipt het gevoel dat het vaker zou moeten gebeuren. Pieter Tops en Jan Tromp schreven een boek dat tegelijkertijd interessant, leesbaar en goed onderbouwd is. Een soort kleine antropologie en historie van de...
 • Publieke professionals worden in hun werk geconfronteerd met pogingen tot criminele beïnvloeding. Zo geven burgemeesters, vooral in de grotere gemeenten, aan dat zij met een crimineel oogmerk bedreigd zijn. Dat zegt bijna een kwart (24 procent) van de 225 ondervraagde burgemeesters. Bij de bedreigingen gaat het om (anonieme) uitingen. De genoemde bedreigingen met fysiek geweld...
 • Voorzitter Johan Remkes: 'Van een legitimiteitscrisis is geen sprake'
  De staatscommissie die in opdracht van minister Plasterk van BZK onderzoek doet naar de noodzaak van veranderingen in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie, heeft vanmiddag in Nieuwspoort in Den Haag verslag gedaan van de eerste fase van haar werkzaamheden. Volgens voorzitter Johan Remkes van  de staatscommissie parlementair stelsel is er van een legitimiteitscrisis...
 • Een onderschat thema
  Regelmatig worden scholen in Nederland geconfronteerd met plotselinge incidenten en soms zelfs ernstige calamiteiten. Voorbeelden zijn schiet- en steekincidenten, terreurdreiging en radicalisering, cybercrime (onder andere pestgedrag via internet), zedendelicten, fraude, integriteitsschending en ernstige ongevallen tijdens schoolreisjes (ramp op afstand). Het zijn tragische gebeurtenissen die veelal nog  beheersbaar zijn. Dat kan echter snel veranderen. Het schietdrama...