31 mei 2018 14:30 ,

Dialoogtafel Stappen vooruit in steden in regio's

Op 31 mei aanstaande organiseert Platform O in samenwerking met uitgever Publiek Denken de dialoogtafel Stappen vooruit in steden en regio’s.

In Nederland neemt het belang van de stedelijke regio’s de komende jaren alleen maar toe. Grote steden trekken meer inwoners, toeristen, studenten, expats, kenniswerkers en ondernemers aan. Bedrijvigheid en culturele activiteiten intensiveren. Dit biedt grote economische kansen. Keerzijde hiervan is dat het steeds drukker in de steden wordt, wat leidt tot vastlopende mobiliteit in de vorm van auto- en fietsfiles. Het OV heeft te kampen met overvolle treinen, trams en bussen. Dit heeft duidelijk zijn invloed op de bereikbaarheid van de grote steden.                                             

Volgens het in 2016 verschenen rapport van Planbureau voor de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving 2016 heeft het rijksbeleid sommige regio’s op achterstand gezet om bepaalde regio’s sterker te maken en de internationale concurrentiepositie te verbeteren. Andere regio’s hebben moeite om hun aantrekkingskracht te behouden, zich staande te houden of krimpen zelfs. Daar is sprake van wegkwijnende binnensteden, leegstaande winkels, scholen en huizen en het wegtrekken van jongeren en hoger opgeleiden, wat weer leidt tot regionale verschillen in inkomen, opleiding, werkgelegenheid en gezondheid.

Kunnen we onze grote steden succesvol blijven ontwikkelen en ook middelgrote steden, kleine gemeenten en dorpen hiervan laten profiteren? Hoe zorgen we ervoor dat steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal blijven en een succesvolle regionale aanpak rond grote en kleine steden ontwikkeld wordt? Op welke wijze kunnen Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven zodanig samenwerken dat men tot aantrekkelijke en onderscheidende stedelijke regio’s komt? Is het huidige kabinet in staat heldere handvatten te blijven geven aan overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, woningcorporaties en overige betrokken partijen hoe hiermee om te gaan?

Beoogde panelleden: Zef Hemel (hoogleraar grootstedelijke vraagstukken), Jan Jaap de Graeff (voorzitter Rli), Bert van Delden (programmadirecteur Stad), Adriaan Visser (wethouder gemeente Rotterdam), Joke Geldhof (gedeputeerde provincie Noord-Holland).

Locatie en tijdstip
Informatie over de locatie en het tijdtip volgt.