21 september 2016 09:00-18:00 uur , Maassilo Rotterdam

Festival der Bestuurskunde 2016

De opgave centraal: publieke waarde creëren door grenzeloos besturen

Vluchtelingen, arbeidsmigratie, multiprobleemgezinnen, jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, medisch-technologische innovaties, ondermijnende criminaliteit, klimaatadaptatie, langdurige zorg, energietransities. Het zijn stuk voor stuk vitale maatschappelijke opgaven die geen organisatie alleen aankan. Ze vragen om het gezamenlijk creëren van publieke waarde, door grenzeloos besturen.

Dat vereist andere sturingsfilosofieën en werkwijzen. Het vergt ook ‘creatieve destructie’ van de manier waarop geldstromen, informatie-uitwisseling, verantwoordingsprikkels en de interactie met burgers en bedrijven georganiseerd worden. Tijdens het VB-festival 2016 wordt bediscussieerd hoe bestuur waarin de opgave centraal staat eruit zou moeten zien. Dat zal op de volgende manieren gebeuren:

  • Opgavensessies over concrete maatschappelijke opgaven (schuldhulpverlening en duurzame energie);
  • Workshops van een variëteit aan organisaties, waarin ruimte is voor debat en strategische reflectie;
  • Lezingen van prominente bestuurders, waaronder Deltacommissaris Wim Kuijken en José Manshanden (themadirecteur Sociaal van de gemeente Utrecht en Overheidsmanager 2015);
  • Wetenschappelijke reflectie, waarin het leerstuk van ‘publieke waardecreatie’ wordt uitgediept.