27 november 2018 , Koninklijke Nederlandse Munt

Gebruikersdag Digitale Overheid 2018

Op dinsdag 27 november organiseren de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Gebruikersdag Digitale Overheid 2018.
Wilt u als overheidsorganisatie uw digitale dienstverlening aan ondernemers verbeteren? Dan zijn de laatste ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld de wet Digitale Overheid, eHerkenning, eIDAS en MijnOverheid voor Ondernemers voor u van belang. Kom daarom naar de Gebruikersdag Digitale Overheid 2018.

Met de Agenda Digitale Overheid en een overheid die verbeteren van de digitale dienstverlening van de overheid aan ondernemers prioriteit geeft, is het thema ‘verbetering digitale dienstverlening’ dit jaar actueler dan ooit.

De Gebruikersdag is bestemd voor medewerkers binnen de (Rijks)overheid, gemeenten, provincies, waterschappen, grote en kleine uitvoeringsorganisaties, adviseurs en projectleiders.
U werkt aan digitalisering en maakt onderdeel uit van de Digitale Overheid. U krijgt de benodigde handvatten rondom de digitale ontwikkelingen binnen de overheid.
Tijdens de Gebruikersdag praten vakgenoten u bij. Collega’s en verschillende overheidsorganisaties vertellen u over hun ervaringen met slimme digitale oplossingen voor ondernemers.

In 2 parallelle rondes workshops leert u onder andere meer over diverse thema’s:

 • Federatief Berichten Stelsel (FBS) en MijnOverheid voor Ondernemers (MOvO)
 • Digitale dienstverlening via Toegangsverleningservice (TVS) en verbetering dienstverlening via het spel Optimaal Digitaal
 • Nationale en internationale toegang tot de diverse overheidsportalen
 • Wet digitale overheid
 • Vernieuwingen en een blik op de toekomst: Artificial Intelligence, Digital Me

Schrijf u nu in voor maximaal 2 workshops

Daarnaast is er een digitaal plein waar u slimme digitale oplossingen ziet om met ondernemers in gesprek te gaan of de dienstverlening te verbeteren. Denk aan:

 • HigherLevel.nl: forum voor ondernemerschap en innovatie.
 • Regelhulpen voor bedrijven: interactieve tools die helpen bij het ontrafelen van de complexe wet- en regelgeving.
 • Digitaal Ondernemersplein: overheidsinformatie voor ondernemers op een gebundelde en toegankelijke manier ontsloten.
 • Van medewerker naar online ambassadeur met RVOfan. Met het social media-ambassadeursprogramma RVOfan helpt RVO.nl haar medewerkers om op een makkelijke, leuke en veilige manier (zakelijk) aan de slag te gaan met LinkedIn, Twitter en/of Facebook. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Of wilt u uzelf beter profileren als ambassadeur of expert in uw vakgebied? Kom langs en hoor alles over de handige tool die RVO.nl hiervoor gebruikt.
 • Digitaleoverheid.nl: Digitale Overheid helpt ambtenaren, beleidsmakers en ICT-bouwers die actief betrokken zijn bij het verbeteren van de digitale dienstverlening. Iedereen die een bijdrage levert aan dat proces vindt op deze website informatie over actuele ontwikkelingen, achtergronden en de voortgang.
 • Regie op Gegevens (RoG): burgers en bedrijven moeten hun gegevens kunnen inzien en gebruiken om hun zaken slim, veilig en betrouwbaar te kunnen regelen. Door samen te werken aan de totstandkoming van een helder afsprakenstelsel wordt laagdrempelig en veilig vrij verkeer van gegevens, onder regie van het individu, mogelijk gemaakt. Kom kennismaken met het programma RoG en praat mee!

Uiteraard is er weer volop gelegenheid om te netwerken. Raadpleeg het programma van de Gebruikersdag.