23 april 2018 15:00 , VNG

Doe maar gewoon: strategieën voor het werken met de omgevingswet

Atriumlezing

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verzorgt in samenwerking met de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) een lezing over de omgevingswet.
De Omgevingswet wordt ook wel de grootste staatsrechtelijke verandering sinds Thorbecke genoemd. De wet betekent een fundamentele verandering in het omgevingsbeleid en vraagt een andere manier van werken. Daarbij gaat het niet zozeer om het formeel vaststellen en invoeren van de wet, maar om wat betrokkenen ermee gaan doen. De Omgevingswet komt er, maar wat gebeurt ermee als deze er is? Lukt het om gaandeweg de geest van de Omgevingswet uit de fles te krijgen? Welke organisatieveranderingen worden gevraagd om de Omgevingswet naar zijn bedoeling uit te voeren? Over deze vragen gaat de Atriumlezing van 23 april, die de VNG in samenwerking met de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) verzorgt.

In opdracht van VNG hebben Martijn van der Steen en Arwin van Buuren van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en de Erasmus Universiteit Rotterdam het essay ‘Doe maar gewoon: Aan de slag met de Omgevingswet door systematisch proberen’ geschreven. In het essay staan lessen en inzichten uit de bestuurskunde en andere disciplines centraal en worden handelingsperspectieven en denkrichtingen meegegeven voor de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet is een wetswijziging, maar wat zijn vanuit bestuurskundig perspectief bezien de implicaties van de wet? En wat leert de bestuurskunde over effectieve strategieën om de verandering tot een succes te maken?

Van der Steen en Van Buuren betogen in hun essay dat het bij de invoering van de Omgevingswet gaat om het aansluiten bij de geest van de wet. Dat betekent een principiële verandering in de aard van het omgevingsbeleid en de verhouding tussen overheid en samenleving. Gemeenten zijn daartoe goed in staat, maar er treden wel per definitie dilemma’s bij op. Om die dilemma’s tegemoet te treden zullen gemeenten het opgavegericht werken met partijen uit de omgeving onderdeel van hun repertoire moeten zien te maken. Dat kan door de transformatie-opgave tegemoet te treden vanuit een strategie van systematisch experimenteren en van systematisch maatwerk.

Van der Steen en Van Buuren gaan in op de uitdagingen die op het bestuurlijke pad komen. Daarna volgt een interactieve paneldiscussie met stellingen over de dilemma’s in de praktijk.

De VB en VNG nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere ‘gewone’ Atriumlezing!