24 april 2017 17.30 , Utrecht

VOM/VB-Tour: lokaal antwoord op de i-samenleving

Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren

Tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart en Prinsjesdag 2017 organiseert de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) in samenwerking met de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) de tour ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’. Een reeks van evenementen in samenwerking met onder andere de NSOB, WRR, provincie Utrecht en het UU-onderzoekszwaartepunt Institutions for Open Societies. Wetenschappers gaan in gesprek met overheidsprofessionals, bestuurders en aanwezigen om te bespreken welke uitdagingen het nieuwe kabinet te wachten staan op thema’s als: ‘onze steden’, ‘nieuwe maatschappelijke scheidslijnen’, ‘diversiteit’, ‘multiprobleemgezinnen’, ‘framing en ‘post-truth’ politiek’.

De aftrap van ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’ heet In dialoog dineren op weg naar een lokaal antwoord op de i-samenlevingen wordt georganiseerd in samenwerking met KING. Wellicht heeft u het boek De platformsamenleving gelezen over de strijd om publieke waarden in een online wereld, de oratie van Albert Meijer Bestuur in de datapolis: slimme stad, blije burger? of de recent verschenen reflectie van Bertine Steenbergen in de Atelierreeks van de NSOB, Van de kelder naar de bestuurstafel. Dan weet u: de impact van technologische ontwikkelingen is ver doorgedrongen in de samenleving. Er is sprake van een nieuwe tijdgeest. Daarom moeten we op zoek naar een nieuwe invulling en vormen van collectiviteit en solidariteit.

Op maandag 24 april van 17.30 tot 21.00 uur te Utrecht wordt verkent welke nieuwe denk- én werkroutes voor de i-samenleving mogelijk zijn. De bijeenkomst is primair voor genodigden, maar er zijn nog enkele plekken open, met name voor studenten.

Voor meer informatie e-mail naar lydia@vom-online.nl