10 mei 2017 16:30 , Den Haag

Netwerkbijeenkomst over publicaties Halte ongemak & Wederzijds

VOM, IKPOB en VGS organiseren dit jaar in het kader van De Zoektocht weer een interactieve netwerk- en inspiratiebijeenkomst. Op woensdagmiddag 10 mei aanstaande nodigen Els van der Pool, Guido Rijnja, Roel in ’t Veld, Albert Jan Kruiter, VOM, IKPOB en VGS u van harte uit voor deze bijeenkomst, die in het teken staat van de door hen gepubliceerde publicaties Halte Ongemak en de publicatie Wederzijds. De bijeenkomst vindt plaats in Studio Dudok te Den Haag van 16.30 uur tot 19.00 uur, met een aangekleed Dudok broodje.

Publicaties
Halte Ongemak is een verdiepende verkenning van Guido Rijnja en Els van der Pool naar hoe je als publieke professional ‘waarderend’ kan communiceren in onvermijdelijk schurende situaties. Wederzijds is een vervolg van Roel in ’t Veld en Albert Jan Kruiter op hun eerdere publicatie Hij begrijpt er dus helemaal niets van!, over zogenaamde botsende rationaliteiten in de praktijk van publieke professionals. Zij hebben in een tweetal ‘laboratoria’ verder geëxperimenteerd met publieke professionals hoe met die botsingen om te gaan in verschillende situaties. Dit werkschrift beschrijft hun belevenissen. De publicaties dagen ons niet alleen uit na te denken over hoe we in die situaties van schuren en botsen moeten handelen, ze dagen ons vooral uit dat wat nodig is ook te praktiseren.

Tijdens de bijeenkomst lichten de schrijvers hun publicatie kort toe, zowel wat betreft nut en noodzaak, als wat betreft inhoud. Na deze presentatie is er tijd voor enige reflectie. Daarna krijgt u als deelnemer een real life casus voorgelegd, waarna we met elkaar aan de hand van een tafeldialoog hier zelf mee aan de slag gaan. Aan het einde van de bijeenkomst worden de antwoorden kort plenair per tafel teruggekoppeld door één van de deelnemers. Meer informatie over de locatie, het programma en de officiële uitnodiging volgt.

De Zoektocht
De beide publicaties komen mede voort uit ‘De Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager’, van VOM, IKPOB en VGS. Uiteraard in samenwerking met andere organisaties die actief zijn in het kader van deze Zoektocht.

Aanmelden?
U kunt zich nu al aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar info@dezoektocht.info. We zien uit naar uw komst!