01 juni 2017 , Den Haag

Jubileumcongres IPSE Studies

De relatie tussen beleid en productiviteit in de publieke sector. Dat is het thema van het jubileumcongres van het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies), op 1 juni in Nieuwspoort. IPSE Studies, een samenwerkingsverband van Technische Universiteit Delft en het CAOP, bestaat dit jaar tien jaar.

Op het programma staan onder meer de volgende sprekers:

  • Diego Prior (Universiteit van Barcelona), gezaghebbend wetenschapper op het terrein van efficiëntie en productiviteit in de publieke sector, met name van lokale overheden;
  • Jos Blank (Leerstoel Productiviteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het CAOP), oprichter en voorzitter IPSE Studies en erkend autoriteit op het gebied van productiviteitsmeting in de publieke sector;
  • Olav Welling, directeur Ambtenaar & Organisatie, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  • Roel Bekker, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid maar vooral ook bekend als secretaris-generaal belast met de vernieuwing van de rijksdienst.
  • Jaap Uijlenbroek (DG Belastingdienst, Albeda Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP) treedt op als dagvoorzitter.Programma

13.30 Ontvangst
13.55 Welkomstwoord voorzitter
14.00 Prof. Diego Prior: Verschillen in prestaties tussen lokale overheden verklaard
14.35 Prof. dr. Jos Blank: Productiviteit van de publieke sector: tussen wetenschap en beleid
15.10 Pauze
15.30 Drs. Olav Welling: Het belang van prestatiemetingen voor beleid
15.45 prof. mr. Roel Bekker: Tien jaar productiviteitsonderzoek in de Nederlandse publieke sector
16.00 Paneldiscussie met onder andere:

  • prof. dr. Victor Bekkers (hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder de empirische studie van het overheidsbeleid, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • prof. dr. Elbert Dijkgraaf (hoogleraar Empirical economics of the public sector aan de Erasmus Universiteit en lid Tweede Kamer voor de SGP)
  • prof. dr. Raymond Gradus (hoogleraar Bestuur en Economie van de publieke sector en non-profit sector)
  • prof. dr. Frits van der Meer (Leerstoel Comparative Public Sector en Civil Service Reform van Universiteit Leiden/FGGA en CAOP)

16.45 Sluiting en borrel

Locatie en aanmelden
De locatie van het congres is: Perscentrum Nieuwspoort,  U kunt zich aanmelden voor dit congres door een email te sturen naar r.kievit@ipsestudies.nl met vermelding van uw naam en de organisatie waar u werkzaam bent.