02 juni 2016 12:00 , omooc.nl

Lancering Van cijfers naar waarde(n) en weer terug. De kern van bedrijfsvoering?

Vijfde deel van de online videocollegereeks Challenging Government over actuele maatschappelijke veranderingen

Lancering Van cijfers naar waarde(n) en weer terug. De kern van bedrijfsvoering? op donderdag 2 juni om 12.00 uur op www.omooc.nl.

De term manager wordt al langer dan een decennium op zowel het internet als in de media als ‘vies’ betiteld. Het wordt geassocieerd met perverse prikkels en controlezucht en menig manager kan op feestjes op scheve blikken rekenen als de professie uit de doeken wordt gedaan. In dit college gaat bestuurskundige Maarten Hoekstra in op het belang van gezonde bedrijfsvoering en wanneer deze ‘geuzennaam’ (manager) legitiem en met trots gevoerd mag worden. Hoekstra doet dit aan de hand van een beproefde en simpele methode: de checklist. Aan de hand van een checklist kan de manager nagaan in hoeverre in zijn of haar organisatie sprake is van een gezonde bedrijfsvoering. Het verschil tussen en het belang van efficiency en effectiviteit, een realistische planning en control-cyclus en het gebruik van meetbare doelstellingen staan in deze checklist centraal. Hoekstra stelt dat wanneer deze drie onderdelen door de manager met positief gevolg afgevinkt kunnen worden, hij of zij de kern van gezonde bedrijfsvoering in de vingers heeft en zich met trots ‘manager’ mag noemen.    

Van cijfers naar waarde(n) en weer terug is onderdeel van de omooc Challenging Government die vorig jaar is gestart. We trapten af met Botsende bestuurslagen, Nieuwe vormen van lokale democratie, Kan de overheid maatwerk bieden? en Big data, beter beleid?

Elk onderwerp wordt behandeld met een drieslag van videocolleges:

  • A. Een reportage uit de praktijk.
  • B. Een interview met een expert.
  • C. Een videocollege over de bestuurskundige basis en klassiekers.

Als je nog niet ingeschreven hebt, doe dit dan meteen op omooc.nl. Na kosteloze registratie kun je de eerdere colleges bekijken. Doe mee, en ga de uitdagingen met ons aan. In de praktijk. In gesprek met experts. En in confrontatie met de klassiekers. Voor iedereen die werkt voor de overheid, én iedereen die geïnteresseerd is in het werk van de overheid. Praat, denk en doen mee. Samen maken we de omslag: van een uitgedaagde overheid naar een uitdagende overheid.

Meer informatie over dit unieke initiatief:
Challenging Government is een initiatief van de NHL Hogeschool, de Haagsche Hogeschool, de Vereniging voor OverheidsManagement en Public Cinema en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Door de online colleges te koppelen aan online discussieplatforms én fysieke bijeenkomsten voor studenten, docenten en professionals, creëren deze partners een leergemeenschap waarin kenniscirculatie plaatsvindt over actuele maatschappelijke veranderingen en de implicaties daarvan voor de overheid en de publieke professional.

Omooc is de oplossing voor bestuurders en managers in de publieke sector. In korte tijd borgen en voeden wij de professie met de laatste inzichten en ontwikkelingen. Als deelnemer kun je in jouw eigen tijd en tempo deelnemen aan de online colleges.