29 juni 2016 , Dudok

Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag

Netwerk- en inspiratiebijeenkomst over machtsuitoefening en gezag

Deze maand verschijnt het essay Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag. Een publicatie van Gabriël van den Brink, hoogleraar filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Thijs Jansen, medeoprichter en directeur van de Stichting Beroepseer en senior onderzoeker aan de School voor Politiek en Bestuur aan de Universiteit van Tilburg. Het essay vormt het resultaat van een verkenning naar het debat over ambtelijk vakmanschap. Volgens hen is ambtelijk vakmanschap niet los te zien van machtsuitoefening en de toenemende noodzaak om binnen de overheid gezag te bezorgen. Jansen:

In de moderne samenleving zijn volop morele gezagsbronnen aanwezig. Politieke bestuurders maken hier echter stelselmatig geen of weinig gebruik van, vanwege machtskwesties en korte termijnbelangen.

In het essay hebben Brink en Jansen uitgewerkt wat dat voor het ‘vakmanschap’ van ambtenaren, die onder politieke bestuurders functioneren, betekent. Ze stellen indringend of en onder welke publieke en professionele waarden een ambtelijk statuut zinvol kan zijn om een betere plaats af te dwingen voor de morele bronnen voor publiek gezag.

In het kader hiervan organiseert IKPOB vanuit de Zoektocht een interactieve bijeenkomst, waar het essay gepresenteerd wordt. De bijeenkomst van 29 juni aanstaande zal in het het teken staan van hun essay.

Tijdens de bijeenkomst lichten de schrijvers hun essay kort toe, zowel wat betreft nut en noodzaak, als wat betreft inhoud. Op deze boekpresentatie wordt kort gereflecteerd door een toonaangevende spreker vanuit de overheidspraktijk. Deze reflectie wordt kort en bondig samengevat in een vraag aan de deelnemer, waarna met elkaar aan de hand van een tafeldialoog hierover in gesprek wordt gegaan. Aan het einde van de bijeenkomst worden deze antwoorden kort plenair per tafel teruggekoppeld door één van de deelnemers.