20 juni 2024 09.30 uur - 20 juni 2024 , The Colour Kitchen

Od Kennisssessie 2024

Informatiewetten vertaald naar de praktijk

Op 20 juni 2024 vindt in The Colour Kitchen in Utrecht de derde editie plaats van de Od Kennissessie. Od is het platform voor de informatieprofessional bij de overheid.

Er bestaan verschillende wetten die de omgang met informatie regelen zoals de Archiefwet, Algemene verordening gegevensbescherming, Wet open overheid, Wet hergebruik van overheidsinformatie, Omgevingswet, etcetera. De Algemene Informatiewet moet meer samenhang brengen tussen de wetgeving over informatievoorziening en – huishouding op diverse beleidsterreinen en een aantal generieke informatiewetten en -regelingen.

Het is duidelijk dat veranderende wetgeving haar stempel drukt op de informatiehuishouding. Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk van informatieprofessionals? De derde editie van de Od Kennissessie ‘Informatiewetten vertaald naar de praktijk’ gaat met presentaties, workshops en discussies uitgebreid in op de weerbarstige relatie tussen wet- en regelgeving en duurzaam toegankelijke informatie.

Schrijf je hier in