11 april 2016 12.00 - 06 juni 2016 , omooc.nl

omooc Waar is de overheidsmanager van?

logo omoocMaandag 11 april om 12.00 uur is de achtdelige online collegereeks Leren van de besten van start gegaan waarin Annemarie Jorritsma, VVD-fractievoorzitter Eerste Kamer en voorzitter Overheidsmanager van het Jaar, vertelt wat iemand de allerbeste overheidsmanager of professional maakt. Ad Verbrugge, filosoof, leert ons hoe om te gaan met Staat van verwarring, over verbleekte idealen en onzekerheid over de toekomst van de overheidsmanager.  Met Maarten Hajer, Overheidsmanager van het Jaar 2015 en hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht, anticiperen zij in Denken over de toekomst op scenario’s waarvan je nog niet weet of ze werkelijkheid worden. En Farid Tabarki, trendwatcher Studio Zeitgeist, vertelt in zijn college De smeltende piramide waarom het publieke domein continu in beweging moet zijn.

Tot slot heeft het omooc-team kolonel Elanor Boekholt-O’ Sullivan (Koninklijke Luchtmacht en hoofd innovatiecentrum AIR), Arre Zuurmond (Gemeentelijke ombudsman Amsterdam), Roel in ’t Veld (hoogleraar en publicist), Albert Jan Kruiter (actieonderzoeker Instituut voor Publieke Waarden) en Marloes Pomp (innovator en sociaal ondernemer) bereid gevonden de ‘zoektocht naar ambtelijk vakmanschap voort te zetten’.

Infographic 2_ Waar is de overheidsmanager van_De omooc Waar is de overheidsmanager van? is bedoeld voor directeuren, managers en medewerkers bij rijk, provincies, gemeenten, zelfstandige bestuursorganisaties, agentschappen en waterschappen. De leeropbrengsten worden verspreid binnen het netwerk rondom de ‘zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager’ en andere bestaande netwerken. Het doel is kennis over vakmanschap toegankelijk te maken en te gebruiken om (kennis)ontwikkeling bij overheidsmanagers en professionals te stimuleren.

Over de initiatiefnemers

De omooc Waar is de overheidsmanager van? is tot stand gekomen in samenwer­king met het programma Ambitie: excellent overheidsmanagement in samenwerking met de Vereniging van Gemeentesecretarissen en Vereniging voor OverheidsManagement en met steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Amsterdam, het A+O fonds Gemeenten en de Stichting IKPOB.

Over Omooc

Omoocs zijn videocolleges (circa 8 tot 12 minuten) die een verhaal vertellen op een frisse inspirerende manier. De naam omooc is een samentrekking van twee dingen. Ten eerste MOOC, afkorting voor Massive Online Open Course, een belangrijke ontwikkeling in het onderwijs. Ten tweede, de ‘o’ van overheid, want dat is waar de online colleges over gaan.

Omooc is een nieuwe manier van kennis delen in de publieke sector. Een course van omooc bestaat doorgaans uit vijf of acht online videocolleges. Opgebouwd rond een actueel thema en gegeven door toonaangevende sprekers. De videocolleges  kunnen via omooc.nl op elk moment bekeken worden.