30 september 2020 14.20 - 16.30u ,

Online dialoogtafel 'Een zoektocht naar draagvlak'

De Participatietafel Energie (DuurzaamDoor) en Publiek Denken organiseren op 30 september aanstaande de online dialoogtafel ‘Een zoektocht naar draagvlak’. We hopen je online te mogen verwelkomen voor een uitdagend gesprek over draagvlak en acceptatie in de energietransitie, vanuit de praktijk.

Chatfunctie
Om zoveel mogelijk interactie te creëren willen wij je uitnodigen om gebruik te maken van de chatfunctie tijdens de bijeenkomst. De facilitatoren van de Participatietafel Energie, Irma Straathof en Sanne Tonneijck, staan klaar om jouw vragen door te spelen naar de gasten van die dag en zelf ook vragen te beantwoorden.

Programma
Het programma van 30 september is van 14.20 – 16.30 uur en bestaat uit drie gespreksblokken met als thema’s:

  • Draagvlak en acceptatie: waar hebben we het eigenlijk over?
  • Hoe ga je om met weerstand en hoe benut je de waarde daarvan?
  • Hoe verhouden de gekozen democratie en de bottom up-democratie zich tot elkaar?

Gasten
In de studio zal gespreksleider, Simone van Trier, in gesprek gaan met:

  • Rinie van Est (onderzoeker bij het Rathenau Instituut)
  • Eva Wolf ((universitair docent Tilburg University)
  • Joke Dijkstra (Participatiestrateeg)
  • Herman Verhagen (Senior adviseur Lokale Energietransitie, HVC)
  • Has Bakker (raadslid D66 Utrecht en senior adviseur Natuur en Milieufederatie)
  • Sybrand Frietema de Vries (Mienskips Energie)

Met deze sprekers worden de eerder gepubliceerde essays en podcasts over participatie en draagvlak verbonden met de praktijk. Het beloven mooie gesprekken te worden en we hopen jullie daarmee inspiratie en stof tot nadenken te geven.

Meld je nu aan voor de online dialoogtafel ‘Een zoektocht naar draagvlak’!