12 april 2018 , Congrescentrum Spant

Overheid in Transformatie - CKC Seminars

Op donderdag 12 april organiseert CKC Seminars de 7e editie van het jaarcongres HRM in de Overheid. HRM in de Overheid is een platform voor en door HR professionals, directie / bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. U bent in één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent voor u. CKC Seminars biedt visies en ervaringen, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden voor een wendbare, flexibele arbeidsorganisatie. Die open staat voor verandering van koers, van doelen, van aanpak en van inzichten.

Deze dag staat in het teken van samenwerken, kennisoverdracht en kennisdeling.

Locatie
Congrescentrum Spant in Bussum.

Aanmelden