20 februari 2018 , Galzen Zaal

Reuring!Café

Ik wil regie over mijn eigen gegevens

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met PBLQ en het Ministerie van Binnenlandse Zaken de 83ste editie van Reuring!Café aan. Deze avond zal geheel in het teken staan van regie op gegevens.

Digitale publieke waarden (zoals privacy), ‘regie op gegevens’, digitale veiligheid en de digitale economie zijn uiterst actuele thema’s. Het is een uitdaging om jouw eigen gegevens ‘digitaal’ toe te passen bij het organiseren van je leven. Veel van onze gegevens zitten weliswaar in allerlei digitale systemen, maar ze daartussen uitwisselen is geen vanzelfsprekendheid. Nog maar al te vaak moet je toch nog een (fysiek) document van de ene plek naar de andere brengen, terwijl dat technisch veel eenvoudiger en sneller zou kunnen. In het geval van gezondheidsgegevens zijn deze bijvoorbeeld vaak op meerdere plekken opgeslagen, denk hierbij aan ziekenhuizen, de huisarts, het consultatiebureau, de gemeente en de apotheek. Jij bent vervolgens afhankelijk van deze gegevens als je dingen wilt regelen en het kan knap frustrerend zijn als je dan langs allerlei kastjes en muren moet. Of denk aan het aanvragen van een hypotheek, schuldhulpverlening of als je vervoer wilt regelen als je een beperking hebt. Allemaal voorbeelden van processen waarbij je veel verschillende gegevens uit veel verschillende bronnen nodig hebt.
Steeds meer mensen (en ondernemers) hebben de wens om in dit soort situaties zelf te kunnen bepalen met wie zij gegevens digitaal delen, maar uiteraard willen ze dit wel op een veilige en verantwoorde manier kunnen doen. Is dat mogelijk? De gasten van dit Reuring!Café denken van wel! Nieuwsgierig? Kom dan vooral langs op 20 februari aanstaande!
Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Mark Frequin, Directeur-Generaal Bereikbaarheid bij het Ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Hosts zijn Theo Hooghiemstra, Principal Consultant en adviesmanager bij PBLQ en Douwe Leguit, programmamanager Regie op Gegevens bij het Ministerie van BZK.
De bankgasten van dit Reuring!Café worden binnenkort bekend gemaakt.