19 februari 2019 ,

Reuring!Café: Robotic Process Automation

Op 19 februari aanstaan organiseert de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM)  in samenwerking met Ordina de 90ste editie van Reuring!Café. Het onderwerp: Robotic Process Automation.

In Robotic Process Automation (RPA), een van de nieuwste ‘vruchten’ van de digitale revolutie, schuilt een grote belofte voor overheden: snellere processen, betere besluiten, minder kosten en effectievere allocatie van resources. RPA beperkt de hoeveelheid menselijke handelingen in administratieve processen tot het hoogstnoodzakelijke door kennis en expertise te digitaliseren en vatten in algoritmes, waardoor expliciet gemaakt wordt wat mensen (impliciet) doen. Ambtenaren concentreren zich voortaan op complexe zaken en laten eenvoudige zaken aan de techniek. Zaakgericht werken krijgt zo een nieuwe impuls; informatiegestuurd werken wordt realiteit.

Maar wat is eenvoudig en wat is complex? Hoe verantwoordt de overheid haar ‘geautomatiseerde’ besluiten? Hoe wegen we voor- en nadelen ten opzichte van elkaar? Hoe behoudt de overheid de controle als ze haar verantwoordelijkheid ‘delegeert’ aan computers? Wat betekent het voor ambtenaren? Vragen die niet zo eenvoudig te beantwoorden zijn, maar wel urgent zijn, gegeven de potentie van RPA en de voortschrijding van de techniek.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Host is Jo Maes, CEO bij Ordina.

Voor meer informatie, ga naar de website van de VOM.

Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag
Inloop: vanaf 16.30 uur, start 17:00
Indische rijsttafel na afloop!