04 februari 2020 17:00 ,

Reuring!Café #98

De EU investeert! Hoe zorgen we dat technologie aan Europese waarden voldoet?

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het Europees Parlement en de Europese Commissie de 98ste editie van Reuring!Café aan:

De EU investeert! Hoe zorgen we dat technologie aan Europese waarden voldoet?

Een auto die ons van A naar B brengt zonder dat je er zelf over na hoeft te denken. Een systeem dat de politie in Amsterdam op basis van eerder verzamelde informatie over inbraken helpt bij het voorspellen van de kans op een nieuwe kraak. Een computer die een specifieke kankersoort kan herkennen door het scannen van weefselmonsters, met veel meer succes dan wanneer onderzoekers zo’n scan doen. Het gebeurt! Informatietechnologie, robotisering en kunstmatige intelligentie begeven zich op een veld dat zich razendsnel ontwikkelt en heel veel mogelijkheden voor de publieke sector biedt. De nieuwe uitvindingen hebben de potentie om beleid- en besluitvormingsprocessen efficiënter en effectiever te maken. Toch levert de opkomst van nieuwe technologie ook veel vraagstukken op. Maar wat zijn die vraagstukken dan en hoe lossen we ze op? In deze editie van Reuring!Café gaan we in op de vraag: “Hoe loodst Europa ons door tijden van digitale onzekerheid?”

Neem de opkomst van AI. Wetenschappers waarschuwen voor het mechanisme van dataverzameling dat in AI ingebouwd zit. De vrees bestaat dat de data die AI verzamelt voornamelijk verzameld wordt zonder dat de eigenaren van die data, veelal burgers, daar toestemming voor gegeven hebben. Ook heerst de zorg dat AI op een wijze tot analyses komt die ondoorgrondelijk is voor het menselijk brein. Die analyses vormen veelal de basis voor te nemen overheidsbesluiten en dat kan problematisch zijn. Een beleidsmaker moet te allen tijde in staat zijn om genomen besluiten op zijn of haar beleidsterrein te verdedigen. Eerder spraken we in een ander Reuring!Café al over die risico’s. Daar werd geconcludeerd dat er Europese actie moet ontstaan op het vlak van technologisering, want het is een kwestie die bij uitstek vraagt om een grensoverschrijdende aanpak, omdat het alle Europese landen aangaat. Reden genoeg om nu op dat Europese niveau een debat te voeren.

Wat gebeurt er al in Europa? Welk beleid voert de Europese Commissie? Wat voor rol heeft het Europees Parlement hierin? Hoe beschermen zij de Europese waarden in een digitale tijd? Hoe denken verschillende lidstaten en grote bedrijven over de nieuwe technologieën? Hoe zorgen we dat deze in Europa aan regels worden gebonden en ethisch verantwoord blijven? Welke investeringen moeten gedaan worden om het onderzoek op het gebied van deze innovaties in de komende zeven jaar te bevorderen? Deze en andere vragen staan centraal in deze editie van Reuring!Café. Kom langs en praat mee over de ontwikkeling van een Europese aanpak!

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, buitengewoon adviseur bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Host is Ingelise de Boer, werkzaam bij het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Den Haag, met uitgebreide kennis op het gebied van Europese wet- en regelgeving.

Het volledige panel van dit Reuring!Café wordt binnenkort bekend gemaakt! De naam van de eerste bankgast kunnen we echter al verklappen:

  • Petra Delsing, kwartiermaker Artificial Intelligence bij het ministerie van IenW

Meld je nu aan!

Datum: 04-02-2020 | Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag | Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur | Indische rijsttafel na afloop!