15 mei 2019 15:30 , De Jaarbeurs, Utrecht

Reuring!Café: De markt en het sociaal domein

Hebben we de maatschappelijke zorg wel goed geregeld? Zijn de regels rond de aanbesteding van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning een uitkomst of zorgen zij voor problemen? Is er verandering nodig in het sociaal domein en zo ja, hoe gaan we voor die verandering zorgen? Dit en meer komt aan bod tijdens het Reuring!Café op 15 mei 2019.

Deze editie van het Reuring!Café vormt de afsluiting van de Kennis- en Praktijkdagen Contracteren in het sociaal domein. Na de grote veranderingen in 2015 staan we nog steeds voor grote opgaven. Nieuwe regels en wetgeving kunnen voor verbetering zorgen, maar ook meer bureaucratie opleveren. Hoe pakt het zorgveld dit aan?

Is er wel sprake van een echte markt als er bijna geen aanbieders buiten Nederland zijn? Is de marktwerking niet doorgeslagen en heeft de zorg niet minder markt en meer samenwerking nodig? Die samenwerking gaat niet vanzelf.

Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en voorzitter van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) is debatleider. Host is deze keer Rob Jonkman, wethouder bij de gemeente Opsterland en lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal.

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Toke Tom, themadirecteur Sociaal Domein bij de gemeente Utrecht en voorzitter van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein
  • Mariënne Verhoef, bestuurder bij Spirit! Jeugd & Opvoedhulp
  • Stephan Valk, bestuursvoorzitter van de Parnassia Groep
  • Ali Rabarison, directeur Beleid Inclusieve samenleving en Gemeentefinanciën

Meer informatie en aanmelden? Ga naar de website van de VOM.

Locatie
De Jaarbeurs, Julianazaal, Utrecht

Aanvang
Inloop vanaf 15.30 uur, start 16.00 uur