01 april 2019 17.00 , De Glazen Zaal, Den Haag

Reuring!Café: De overheid als databedrijf

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de 91ste editie van Reuring!Café aan. De overheid als databedrijf, luidt dit keer het thema. Aanleiding voor dit Reuring!Cafe vormt de MOOC Digitalisering doet ertoe, die onlangs is verschenen op OMOOC.nl.

De overheid verandert steeds meer in een datagedreven organisatie. Met data vult de belastingdienst onze belastingformulieren vooraf in, brengt de AIVD-veiligheidsrisico’s in kaart en bepaalt de SVB wie wel en wie geen kinderbijslag ontvangt. Het verzamelen van data, waaronder persoonsgegevens en informatie over inkomens, tracht de dienstverlening van de overheid naar de burger onder meer te verbeteren. Tot wanneer is het vastleggen van deze data echter maatschappelijk verantwoord? Hoe blijft de overheid voldoen aan alle ethische principes en aan onze grondrechten?

Het verzamelen van gegevens door de overheid vraagt om een gemeenschappelijke actie rondom wat de publieke sector en burgers correct en acceptabel vinden. Hoe geven we die samen vorm? Hoe leert de overheid de ‘taal van data’ spreken? Wat is er nodig voor het waarborgen van doelbinding, proportionaliteit en maatschappelijk draagvlak?

In deze editie van Reuring!Café brengen bankgasten, host en debatleider in kaart welke risico’s er aan het gebruik van data kleven, maar vooral ook welke kansen het gebruik van data biedt. Efficiëntie, kostenbesparing en gemak. Data kan processen versnellen en maatwerk leveren. Welke diensten en gegevens moeten we juist wél koppelen om zo tot een betere dienstverlening te komen?

Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, is de debatleider. Host is Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK. De bankgasten van dit Reuring!Café worden binnenkort bekend gemaakt.

Voor meer informatie, ga naar de website van de VOM.

Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag
Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur
Indische rijsttafel na afloop!