26 maart 2019 , DeFabrique

Toezichtfestival 2019

Innovatie van Toezicht: meer dan techniek

Blokkeert u alvast dinsdag 26 maart 2019 in uw agenda? Dit jaar wordt het Toezichtfestival nóg groter en mag u vooraf meedenken over de inhoud. Wie weet krijgt uw workshop of presentatie een plek in het festivalprogramma.

Het festival wordt nog groter én gehouden voor een bredere doelgroep, namelijk voor alle toezichthouders van de rijksoverheid. Een festival voor én van die toezichthouders. Met het Inspiratieplein is eerder een eerste stap gezet. De volgende stap is dat u gevraagd wordt mee te denken en voorstellen in te dienen voor het programma. Levert u een bijdrage met een korte talk, een levendige workshop, een scherp debat of een spreker met een goed verhaal? Uit de ingediende voorstellen wordt het programma samengesteld door een programmaraad bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende toezichthoudende organisaties met expertise op het terrein van innovatie en toezicht.

Innovatie van Toezicht: meer dan techniek
Het thema van het Toezichtfestival 2019 is Innovatie van Toezicht: meer dan techniek. Dat betekent dat er wordt gekeken naar álle vernieuwingen die nodig zijn en waar vaak al hard aan gewerkt wordt. Van het omgaan en gebruikmaken van nieuwe technologieën tot aan het aangaan van de dialoog met maatschappelijke partijen over verwachtingen rondom toezicht. Van nieuwe samenwerkingen met nieuwe partners tot het ontwikkelen van onze organisaties en onszelf om met al die vernieuwingen om te gaan en om bij te blijven.

Doet u mee? Dien een voorstel in!
Heeft u een idee voor een programmaonderdeel? Een pitch, een workshop, een debat, een spreker of iets anders? Dien dit in vóór 18 december 2018 via het voorstelformulier. Er is slechts één beperking: voorstellen met een commercieel karakter of afkomstig uit een commerciële organisatie worden afgewezen.

Voorzie het voorstel van een korte, concrete en wervende Nederlandstalige tekst. Waarom verdient uw idee een plaats op het festival? Hoe sluit het aan bij het thema Innovatie van Toezicht: meer dan techniek? Wat kunnen anderen ervan leren, hoe kunnen we er samen van leren of hoe kun we er samen verder aan werken? De ingezonden tekst wordt geplaatst op de festivalwebsite als omschrijving van het programmaonderdeel.