02 oktober 2018 16:30 uur ,

Ik wil van mijn schulden af maar de overheid zit in de weg

Reuring!Café

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) organiseert in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 87ste editie van Reuring!Café. De titel: ik wil van mijn schulden af, maar de overheid zit in de weg!

De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. In het recente rapport Weten is nog geen doen bracht de WRR onlangs echter naar buiten dat er een spagaat zit tussen wat de overheid verwacht en wat de burger daadwerkelijk aankan. De overheid gaat er soms vanuit dat iedereen altijd de volledige regie heeft op zijn of haar leven, dat iedereen volledig handelingsbekwaam is en kan omgaan met de nieuwste technologieën. Iedereen kan in situaties terechtkomen waarin zij door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Men weet vaak wat er mis is in deze gevallen, maar het extra stapje zetten om ook daadwerkelijk een verandering op gang te brengen is lastig.

Piet Hein Donner, de vice-president van de Raad van State, sprak op het Divosa Voorjaarscongres in 2016 al over de verschuiving van ‘ieder het gelijke geven’ naar ‘ieder het zijne geven’. Dit vraagt van de overheid een geheel nieuwe benadering en aanpak van vragen rondom zorg en sociale zekerheid. De systematiek van de sociale zekerheid is nu dermate complex en komt vanuit zoveel verschillende organisaties, dat de burger het overzicht kwijt raakt. Dat is volkomen logisch. De hoeveelheid componenten en de overheidsverwachting dat de burger hierop administratie kan uitoefenen, is totaal niet realistisch.

Hoe lost de overheid de ingewikkelde systematiek op?  Hoe tolerant moeten de overheid en instituties zijn voor menselijk gedrag? En wanneer is iets echt niet kunnen in plaats van niet willen?

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het debat wordt geleid door Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW en voorzitter van de VOM. Host is Loes Mulder, secretaris-generaal bij het ministerie van SZW.

De gasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Maarten Schurink, secretaris-generaal bij het ministerie van BZK
  • Bernard ter Haar, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van SZW
  • Daan Hoefsmit, voorzitter Raad van Bestuur bij het Centraal Administratiekantoor (CAK)
  • Roy Budjhawan, head of Impact Finance bij de ING
  • Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies bij de Hogeschool van Amsterdam

Meld je hier aan!

Datum: 2 oktober 2018
Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag
Inloop: vanaf 16.30 uur, start 17:00
Indische rijsttafel na afloop.