Edwin van der Post

Bestuurskundige en senior communicatieadviseur

Edwin van der Post (1971, Voorburg) is afgestudeerd in zowel de bestuurskunde als marketing-communicatie. Naast zijn dagelijkse werk als senior communicatieadviseur in de haarvaten van het openbaar bestuur, buigt hij zich graag over ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving en politiek. Dit met oog voor zowel de geschiedenis als de toekomstvisies.

Alle publicaties van Edwin van der Post
  • Nieuwjaarscolumn
    Wantrouwen, verdeeldheid en cynisme. Ons politieke systeem piept, kraakt en zucht erbij. Vaak voelt het zelfs alsof het faalt. Nu het nieuwe jaar begint, is dat een mooi ijkpunt om de roerige toestand van de politiek eens nader onder de loep te nemen. Een kruitvat van botsende ideeën. Alsof in 2018 de politiek daar meer...
  • Nieuwjaarscolumn
    Niet Irma, Harvey of José. Maar de twitter-orkaan Donald deed het afgelopen jaar de hele wereld shaken. Ondertussen ontwaakt zich in onze landspolitiek een nieuwe frisse tijdgeest. Over dit alles hier een analyse én tip voor het politieke jaar 2018.  Terugblikkend op 2017 was het vooral de Amerikaanse twitter-president die met zijn America First de...
  • Hoe in 2017 een veelbelovend nieuw tijdperk begint  
    Na de financiële recessie een mentale depressie. Daar lijken we op af te denderen na de overrompelende gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Daarom een peptalk voor het politieke jaar 2017. Hiermee laten we 2016 achter ons, een jaar waarin drie ontwikkelingen het politiek ritme sterk bepaalden. Een oud-burgemeester van Londen die een Brexit forceerde. Een...
  • Regeren is vooruitzien. Dat vraagt vooral om inzicht in de scharnieren die onze geschiedenis laten piepen. Vanuit die gedachte hier een vooruitblik op het politieke jaar 2016. We laten 2015 achter met vele spraakmakende scharnieren. Zoals het politieke lawaai over de pgb-chaos. Een staatssecretaris die uitglijdt over het spoor. Of een minister, staatssecretaris en Tweede...