Edwin van der Post

Bestuurskundige en senior communicatieadviseur

Edwin van der Post (1971, Voorburg) is afgestudeerd in zowel de bestuurskunde als marketing-communicatie. Naast zijn dagelijkse werk als senior communicatieadviseur in de haarvaten van het openbaar bestuur, buigt hij zich graag over ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving en politiek. Dit met oog voor zowel de geschiedenis als de toekomstvisies.

Alle publicaties van Edwin van der Post