Femke van de Glind

Student Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Femke van de Glind is derdejaars student Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast volgt zij het tweejarige interdisciplinaire honoursprogramma van de Universiteit Utrecht. Binnen haar studie is ze geïnteresseerd in organisatiewetenschappelijke en publiek management vraagstukken, waar er een focus ligt op publieke professionals.

Alle publicaties van Femke van de Glind