Frans van Beek en André Weimar

Ministerie van BZK, directoraat-generaal Overheidsorganisatie, directie Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk

Frans van Beek en André Weimar zij werkzaam bij het ministerie van BZK, directoraat-generaal Overheidsorganisatie, directie Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk

Alle publicaties van Frans van Beek en André Weimar
  • Met bedrijfsmiddelen op weg naar vernieuwing en duurzaamheid
    De samenleving staat voor grote maatschappelijke opgaven. Eén van die opgaven is de transitie naar een duurzame en schone economie voor behoud van de leefomgeving en perspectief voor de samenleving op lange termijn. Overheden hebben mogelijkheden om met hun eigen bedrijfsmiddelen de samenleving de weg te wijzen naar vernieuwing en duurzaamheid. Dit artikel gaat over...