Jantine Kriens

Voorzitter van de directieraad van de VNG

Sinds 2013 is Jantine Kriens voorzitter van de directieraad van de VNG. Rode draad door haar professionele loopbaan is onderwijs en de emancipatie en integratie van minderheidsgroepen. Als leerkracht was zij eind jaren zeventig verbonden aan één van de eerste Internationale Schakelklassen. Jongeren uit diverse landen van herkomst moesten zo snel mogelijk doorstromen naar een passende vorm van regulier onderwijs. De ervaringen in die periode zijn een belangrijke inspiratiebron gebleken voor haar professionele activiteiten in de jaren daarna. Als ambtenaar van de gemeente Rotterdam stond zij aan de wieg van vernieuwende aanpakken als het Fonds Achterstandsbestrijding Onderwijs en de Brede School. Na de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid in 1998 vroeg het ministerie van OCenW haar als landelijk projectleider voor het onderwijsachterstandenbeleid. Van 2000 tot 2004 vervulde zij die rol als landelijk procesmanager bij het PMPO en als coördinator van het transferpunt onderwijsachterstanden. In die rollen heeft zij leiding gegeven aan complexe veranderingsprocessen, gemeenten en schoolbesturen geadviseerd, inleidingen gehouden, bijgedragen aan fora en discussiebijeenkomsten voorgezeten. Vanaf 2002 tot 2006 was Kriens raadslid voor de PvdA. Van 2006 tot 2013 was zij wethouder in Rotterdam. Van 2006 tot 2010 van Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang en van 2010 tot mei 2013Financiën, Bestuur en Organisatie, Volksgezondheid en Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast was zij tot april 2013 voorzitter van het College voor Arbeidszaken.

Alle publicaties van Jantine Kriens
  • Voorzitter directieraad VNG Jantine Kriens pleit voor vertrouwen en continuïteit in de bestuurlijke verhoudingen
    Gisteren kwam de Raad voor de financiële verhoudingen met het advies Eerst de politiek, dan de techniek. Daarin pleit de raad voor aanpassingen aan de Financiële-verhoudingswet om het vertrouwen in de financiële verhoudingen te kunnen behouden. Doel is een transparant systeem waarmee gemeenten hun werk goed kunnen doen. Voorzitter van de directieraad van de VNG Jantine Kriens reageert. Spelregels...