Jong BZK

Vereniging Jonge Ambtenaren BZK

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven door de jonge medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Evelina de Valk, Merel van Hoeve, Jorgen Bogaard, Maarten van Zaane, Tim Altenburg en Wouter Welling naar aanleiding van de studiereis van JongBZK naar Canada. In Toronto en Ottawa werden organisaties bezocht om te leren en ervaringen te delen op het gebied van digitalisering.

Alle publicaties van Jong BZK