Larissa Zegveld

Directeur KING

Larissa Zegveld is werkzaam bij een overheidsorganisatie, in het politiek bestuurlijk krachtenveld. Ze heeft expertise ontwikkeld op het terrein van bestuurskundige, organisatiekundige en vooral ook informatiekundige vraagstukken voortvloeiend uit nieuw beleid, nieuwe wetgeving, nieuwe taken. Zegveld haar passie: ‘Het zou mooi zijn als bestuurlijk Nederland eens andersom zou denken’ vanuit wat mensen en de samenleving nodig hebben, ambtenaren vergeten weleens dat zijzelf ook burger zijn. kortom burgergericht denken!

Alle publicaties van Larissa Zegveld
  • Niet reactief maar proactief en wat samen kan ook samen doen
    Steeds meer worden de mogelijkheden van big en open data gezien binnen de overheid. Beschikbare data en technologische mogelijkheden bieden kansen om gerichter en pro-actiever te werken en kennis van en over inwoners intensief te benutten. Daarnaast stelt het inwoners in staat om bij te dragen aan transparantie, signalering, keuzevrijheid en legitimiteit van het bestuur....
  • Datagedreven aan de slag
    O-Verstappen: zo klinkt de nieuwe reclame van Ziggo waarin onze nieuwe nationale snelheidsmaniak Max Verstappen vooral het advies geeft om leunend achterover te gaan zitten terwijl alles voor je geregeld wordt. Een mooi beeld van de staat van de datagedreven overheid. Terwijl de datarevolutie om ons heen grijpt, lijkt het wel of de overheid links...
  • De overheid investeert fors in de invoering van een stelsel van basisregistraties, maar heeft veel te weinig oog voor een ander belangrijk aspect van onze informatiesamenleving: persoonsbescherming. Dat moet anders. De digitale wereld moet net zo veilig worden als de fysieke wereld, zodat de burger zich er veilig voelt. We komen uit een tijd waarin...